Revision och Redovisning

Marknadens efterfråga tillsammans med ett ständigt föränderligt regelverk innebär både möjligheter och utmaningar för dagens företag inom Revisions- och Redovisningsbranschen samtidigt som marknaden utvecklas mot gränsöverskridande företag.

Som ägare eller delägare är det lätt att förstå betydelsen av att kunna hantera olika typer av arbetsuppgifter och hur bättre kommunikation och samarbete mellan de olika avdelningarna hjälper till att utveckla verksamheten. Tid som läggs ned på att anpassa företaget efter olika åtaganden spenderas bättre med att skapa bra kundrelationer. Tid som läggs ned på bokföring spenderas bättre genom att maximera antalet produktiva timmar genom hela verksamheten.

Epicor® for Service Enterprises tillhandahåller den plattform som krävs för framgång genom sin övergripande lösning som innefattar de fem viktigaste uppgifterna för varje byrå inom revision och redovisning: få uppdraget, hantera resurser på bästa möjliga sätt, se till att alla delar i kontraktet uppfylls, effektivisera affärsverksamheten och analysera slutresultatet.

Epicor har lösningen till företagets utmaningar

  • Utveckla verksamheten ytterligare genom hantering av kontakter och kunskaper.
  • Hantera nya möjligheter och pågående åtaganden med enkla funktioner för bra överblick av kundrelationer.
  • Hantera kommunikation med kund och dokumentation gällande fattade överenskommelser genom omfattande integration med Microsoft Sharepoint®.
  • Snabba överenskommelser, förenkla snabba åtaganden med hjälp av färdiga standarmallar.
  • Exakt tidsplanering med kontroll av tillgängliga åtaganden.
  • Maximera utnyttjandet av tillgängliga resurser genom ökad inblick i aktuella och framtida bemanningsbehov.
  • Ökad flexibilitet inom verksamheten med hjälp av omfattande hantering av affärsprocesser och arbetsflöde.

Med Epicor for Service Enterprises är det möjligt att förbättra effektiviteten, kontrollen och överblicken för att lättare möta kundernas behov.

Oavsett företagets storlek kan Epicor for Service Enterprises tillhandahålla de verktyg som krävs för att hantera snabb tillväxt, ge ökad effektivitet och att genomföra affärsmålen.