Medlemsbanker

Branschen för medlemsbanker växer sig allt starkare med ett allt större och mer komplicerat regelverk samt mer krävande kunder. Många medlemsbanker är överbelastade med pappersarbete, bokförings- och dokumentationskrav samt avsaknad av ett integrerat affärssystem.

Förutom dessa svårigheter måste statliga medlemsbanker väga behovet av lägre kostnader mot bättre kundservice. Med Epicor®for Financial Services är det möjligt att göra både och genom att förbättra effektiviteten, tillfredställa kundernas behov och öka den generella insynen i verksamheten.

Epicor har lösningen till företagets utmaningar

  • Ökad insyn och bättre information genom att integrera samtliga delar av verksamheten.
  • Bättre likviditet genom att reducera mängden manuella, dubbla och felaktiga transaktioner.
  • Reducering av det administrativa arbetet tillsammans med ökad effektivitet och lägre kostnader med affärssystem som ger möjlighet att genomföra fler arbetsmoment med samma mängd anställda.
  • Förbättrad planering med integrerade och flexibla lösningar för rapportering, budgetering och prognostisering.
  • Bättre service till medlemmar genom en nära integrering av anställda, processer och applikationer.

Med sina prisbelönade och integrerade affärsapplikationer och en växande marknad för medlemsbanker är Epicor for Financial Services en kraftfull affärslösning som erbjuder den flexibilitet och skalabilitet som krävs för att växa lönsamt genom att optimera företagets viktigaste resurser.