Regionala banker

Regionala banker arbetar under samma hårda konkurrens och på samma villkor som större nationella och multinationella organisationer och påverkas stort av marknadsförändringar, reglering och kunder med allt högre krav och vars fortsatta lojalitet inte kan tas för given. Många regionala banker är trots detta överbelastade med pappersarbete och avsaknad av integrerad affärsmjukvara vilket hämmar förmågan att öka både lönsamhet och marknadsandel.

Som tillägg till dessa svårigheter måste regionala banker väga behovet av reducerade kostnader mot kraven på högre servicenivå. Med Epicor® for Financial Services är det möjligt att göra båda två och därmed förbättra effektiviteten inom företaget.

Epicor har lösningen till företagets utmaningar

  • Ökad insyn och bättre information genom att integrera samtliga delar av verksamheten.
  • Bättre likviditet genom att reducera mängden manuella, dubbla och felaktiga transaktioner.
  • Reducering av det administrativa arbetet tillsammans med ökad effektivitet och lägre kostnader med affärssystem som ger möjlighet att genomföra fler arbetsmoment med samma mängd anställda.
  • Förbättrad planering med integrerade och flexibla lösningar för rapportering, budgetering och prognostisering.
  • Bättre service ger nöjdare kunder.

Med sina prisbelönade och integrerade affärsapplikationer är Epicor for Financial Services en kraftfull affärslösning som erbjuder den flexibilitet och skalabilitet som krävs för att växa lönsamt genom att optimera företagets viktigaste resurser.