Finansiella tjänstesektorn

Med en ständigt föränderlig lagstiftning och ökat utbud av produkter och tjänster kombinerat med hård konkurrens är den finansiella tjänstesektorn en av dagens mest dynamiska branscher. Mer än någonsin är förmågan att hantera tillväxt, kontrollera kostnader och svara snabbt på förändring direkt relaterad till verksamhetens flexibilitet och skalabilitet. Att hantera hög tillväxt är kritiskt eftersom en fördubblad intäkt i den finansiella tjänstesektorn kan producera en exponentiell ökning av affärsdata. Dessutom är integrering med andra system vitalt för en problemfri verksamhet där informationen finns lätt åtkomlig. Epicor® har hjälpt många företag och organisationer att förbättra sin verksamhet och möta dagens utmaningar, bland annat medlemsbanker (credit unions), banker, investment, försäkringsbolag och aktiemäklare.

Epicor for Financial Services inkluderar följande nyckelprocesser

  • Kundkontakt
  • Redogör för och effektivisera verksamheten
  • Hantera integration av data mellan de olika kontoren
  • Budgetera, planera och hantera kostnader på ett effektivt sätt
  • Analysera slutresultatet och skapa bättre insikt i verksamheten

Dessa processer representerar en lösning som garanterar maximal effektivitet och en väl sammansatt verksamhet. Epicor är medvetna om detta samband och vår förmåga att automatisera och optimera dessa för mellanstora till stora finansorganisationer är vad som har gjort oss till marknadsledande leverantör av affärslösningar till finansiella tjänstesektorn.

Stärkt marknad, ökad reglering, hårdare konkurrens och kunder med höga krav innebär både utmaningar och möjligheter för organisationer inom den finansiella tjänstesektorn. Att fokusera på reducerade kostnader, ökad försäljning, särskiljning av produkter och service kan leda till ökade intäkter, men bara med hjälp av en flexibel och anpassningsbar affärslösning.

Med sina prisbelönade och anpassningsbara affärsapplikationer är Epicor for Financial Services den enda lösningen som erbjuder storskalig funktionalitet till en låg total ägandekostnad (TCO) – en kombination av användarvänlighet och fullständig flexibilitet och kraftfulla funktioner.