Arkitekter, ingenjörer och byggföretag

För arkitekter, ingenjörer och byggföretag är det enkelt – framgångsrika projekt är nyckeln till lönsamhet. Hur ska företaget genomföra framgångsrika projekt för att öka lönsamheten? Genom att effektivisera projektutförandet, samarbete över hela organisationen och förbättrad projektinsyn med hjälp av bättre kommunikation.

Epicor® erbjuder en framgångsrik plattform för dagens serviceorganisationer genom att leverera en omfattande lösning för att klara de fem huvuddelarna i verksamheten hos arkitekter, ingenjörer och byggföretag. Hantera affärsutveckling, resursplanering, se till att projektet utförs i tid, effektivisera den ekonomiska driften, försäkra sig om att alla krav uppfylls och analys av slutresultatet.

Epicor har lösningen till företagets utmaningar

  • Utvärdering av projektets risker och komplikationer innan budgivningsprocessen genom definierade handlingsplaner och Epicors Business Process Management (BPM).
  • Stöd för avancerad tidsplanering med hjälp av fullständig tvåvägs integrering med Microsoft Office.
  • Maximera utnyttjandegraden av resurser genom förbättrad inblick i projekten samt dagens och framtidens bemanningsbehov.
  • Effektiv hantering av komplexa kontrakt och överenskommelse med flera parter inblandade samt hantering av utgifter, material och utrustning.
  • Hantera budgetering, WIP och avkastning samt fakturering, prissättning och rabatter på både kund- och projektnivå.
  • Ökad flexibilitet inom verksamheten med hjälp av omfattande hantering av affärsprocesser och arbetsflöde.
  • Med Epicor for Service Enterprises förbättrar effektiviteten, projektkontrollen, resursutnyttjandet och ger en bättre överblick vilket resulterar i en effektivare verksamhet.

Vare sig företaget är nystartat, redo för börsintroduktion eller i en marknadsledande position så kan Epicor for Service Enterprises tillhandahålla de verktyg som krävs för att hantera kraftig expansion, effektivisering och att uppfylla framtidens affärsmål.