Tjänstebolag

Serviceorganisationer har till uppgift att upprätthålla en hög servicenivå samtidigt som de lagstiftade kraven blir mer och mer betungande för varje dag. Kundernas behov blir samtidigt högre och högre. Dessa påtryckningar kräver en helhetstäckande lösning som kombinerar kraftfulla funktioner för administration. Epicor® services innehåller avancerade funktioner för hantering av portföljer och resurser, leveranser, budgetering och anskaffning uppbackat av ett flexibelt system för rapportering och analys. Eftersom marknaden är i ständig förändring krävs ett flexibelt system.

Epicor Services är en heltäckande lösning som ger möjlighet att hantera serviceleveranser, effektivisera den ekonomiska delen av verksamheten och att analysera effektiviteten hos hela serviceorganisationen. Genom att utnyttja den allra senaste teknologin kan Epicor erbjuda en korrekt överblick över hela verksamheten, i realtid. Detta ger möjlighet att fatta rätt beslut vid rätt tid. Inbäddad hantering av processer för verksamhetens olika delar ger flexibiliteten som krävs för att kunna hantera en expansion.

Våra lösningar för serviceorganisationer optimerar företagets affärsprocesser och tillhandahåller verktygen som krävs för att expandera organisationen, öka intäkterna och att höja effektiviteten.

Läs mer om Epicors branschspecifika lösningar

Läs mer om Epicors Servicelösningar