Förbättra produktiviteten och uppfyll kundens behov

Tillverkare med kundorderproduktion (MTO) är verksamma i ett dynamiskt landskap där en rad trender—gamla och nya—formar framtiden. Du måste hålla jämn fart med dessa förändringar och dra nytta av dem, eller riskera att hamna efter. I denna e-bok tittar vi på hur en lösning för resursplanering för företag (ERP) kan hjälpa dig:

  • Leverera en fantastisk kundupplevelse
  • Göra verksamheten så effektiv som möjligt
  • Främja företagets tillväxt och lönsamhet

”Ju längre vi använder Epicor, desto mer pålitliga blir våra insikter, och därmed kan vi också bli mer konkurrenskraftiga trots att förutsättningarna snabbt förändras. Implementeringen gör att vi är framtidssäkra och att vi kan svara snabbare.”

Richard van den Engel
Finans- och informationschef | Derako International

Tillverkningsprogramvara för tillverkare med kundorderproduktion

Epicor ERP

Epicor ERP är en resursplaneringsprogramvara för företag som tagits fram för de specifika behov som medelstora och stora verksamheter inom tillverkning och distribution har.

Läs mer

Epicor Mattec MES

Få information i realtid, förbättra anläggningsproduktiviteten och förbättra kvaliteten och kundservicen med Epicor Mattec Manufacturing Execution System.

Läs mer

Framgångsberättelser

”FiFe Fabrications ERP-implementering har varit en förvandling och har säkerställt att vi har kundfokuserade avdelningar som kan leverera rätt produkt till rätt kund vid rätt tidpunkt—varje gång.”

Roberto Morris,
ERP Projektkonsult

Läs mer (English)

”Kontrakt förvandlas omedelbart till produktion, och vi behöver inte längre besöka fabriken tre gånger i veckan för att göra en inventering av lagret.”

Richard van den Engel,
Finans- och informationschef

Läs mer (English)

”Epicor ERP öppnar nu upp nya möjligheter för oss. Det ger vår verksamhet frihet. Nu kan vi vara innovativa, vi kan växa och flytta vår verksamhet framåt—och resultaten är enastående.”

Toon Meeuws,
Chef för logistik och tillämpning

Läs mer (English)

”Att använda Epicor ERP har gjort det möjligt för oss att förbättra kommunikationen mellan avdelningar, strömlinjeforma verksamheten, och i slutändan säkerställt att vi kan leverera produkter och tjänster med högsta kvalitet till våra kunder.”

Aiman Mahmoud,
IT-chef

Läs mer (English)

Nyckeltrender som tillverkare med kundorderproduktion står inför

Genom att kombinera personaliseringen av specialtillverkade produkter med det låga enhetspriset från massproduktion, kan MTO-tillverkare möta behoven hos både stora och små marknader mer effektivt.

Läs mer

En studie visade att 77 procent gärna delar med sig av goda kundupplevelser med andra; och 74 procent är faktiskt villiga att betala mer för en bättre kundupplevelse.

Läs mer

Logistik och lagerhållning kan vara en utmaning när du fraktar produkter över längre avstånd. Du måste också vara säker på att du förstår—och kan följa—de regleringar som gäller på varje lokal marknad.

Läs mer

Visionen för vad digital transformering innebär för tillverkare kan vara nästan vad som helst. Drönare som utför den tidigare tidskrävande lagerinventeringen.

Läs mer