Tillverkningsbranschen är komplex. Epicor har kraftfulla mjukvarulösningar som kan hantera den komplexiteten – tillgänglig i molnet, lokalt eller som en Managed Service-lösning.

  • Optimera produktionseffektiviteten för att kunna fokusera på det viktigaste och fatta smartare beslut, minska svinnet och öka kundnöjdheten.
  • Följ, mät och övervaka hela företaget, från fabriksgolvet till VD:n och från råmaterial till slutprodukt.
  • Få åtkomst till och visualisera kritisk information när som helst, varifrån som helst och från vilken enhet som helst.
  • Förbättra produktionsplaneringen för att bli av med flaskhalsar och stillastående utrustning.
  • Reducera kostnaderna och strömlinjeforma processerna samtidigt som intäkterna och vinsten växer.

Produktivitet – för dig och dina kunder

Ett tillverkningssystem med ”bäst-i-klassen”-processer specifikt för tillverkare.

Epicor ERP

Epicor ERP hjälper företag att hantera de verkliga tillväxtutmaningarna i dagens globala ekonomi.

Epicor Advanced MES (Mattec)

För att vara fortsatt konkurrenskraftiga i den ständigt utvecklande tillverkningsindustrin måste företag hitta sätt att reducera svinn och öka sin operativa effektivitet. Flexibla MES kan användas för att omvandla verksamheten.