ERP-programvara: Lösningar för bygg- och konstruktionsbranschen

Företag inom bygg- och konstruktionsbranschen ställs inför ett antal utmaningar. Man måste exempelvis ha möjlighet att lämna exakta anbud och kostnadskalkyler, samt effektivt kunna hantera komplexa projekt, modifiera order och fakturering. Epicor®förstår din bransch och dess utmaningar och har utvecklat Epicor for Construction and Engineering – en branschspecifik ERP-lösning som integrerar sömlöst med den befintliga teknikinfrastrukturen.

Epicor for Construction and Engineering:

  • Epicor for Construction and Engineering är byggt från grunden baserat på en modern serviceorienterad arkitektur (SOA) och utökar gränserna för traditionell, projektbaserad ERP.
  • Kraftfulla funktioner för intäktsredovisning med lönsamhetsspårning och marginalkontroll.
  • Omfattande projektledning med arbetsanalysstrukturer på flera nivåer, robust schemaläggning av resurser och effektiv kontraktshantering.
  • Effektiv anbudshantering via inbäddade funktioner för kundstöd (CRM), t.ex. insyn och historiska anbud.
  • Fullständig insyn i projektbaserade resurser, t.ex. tillgångar, lager, material och arbete.
  • Fakturering av rätt projektkostnader i rätt tid via smidig registrering av tid, material- och utgiftstransaktioner, i kombination med flexibel intäktsredovisning.
  • Integrerad resultathantering för analys av projektets kostnader, status och nyckeltal (KPI:er).

Epicor for Construction and Engineering är en kraftfull affärs- och programlösning som ger dig den flexibilitet och skalbarhet som du behöver för att öka företagets lönsamhet genom att optimera dina viktigaste resurser.