Få bättre överblick över hela verksamheten

Få bättre överblick över hela verksamheten

Innovativa tekniker från Epicor banar vägen för dagens tillverkare som vill effektivisera affärsprocesser och överkomma hinder för tillväxt, samtidigt som de vill förbli flexibla för att snabbt kunna svara på kundernas behov och förändringar på marknaden.

  • Följ, mät och bevaka hela din verksamhet, från verkstadsgolvet till ledningen och från råmaterial till färdig produkt
  • Öka effektiviteten med hjälp av aktiv överblick i realtid över din anläggning och affärsverksamhet
  • Minska kostnader och effektivisera processer så att intäkterna och vinsten kan öka
  • Optimera Lean-tillverkning för att hitta rätt nyckelprioriteringar och kunna göra smartare val, minimera svinn och öka kundnöjdheten.
  • Anpassa verksamheten snabbt till nya tillverkningsmetoder, förändrade kundkrav och nya affärsstrategier

Metal Tech Partners: Making the Move from Legacy System to Cloud ERP

Epicor Best-in-Class Manufacturing Software

Simplify business complexities with a software solution built for manufacturers.

Epicor ERP

Epicor ERP är en resursplaneringsprogramvara som tagits fram för specifika behov inom medelstora och stora företag som arbetar med tillverkning och distribution.

Läs mer

Epicor Advanced MES (Mattec)

Få information i realtid, förbättra anläggningsproduktiviteten och förbättra kvaliteten och kundservicen med Advanced MES Manufacturing Execution System.

Läs mer

Framgångsberättelser

“ Vi har en kalkyl för hur mycket vi har sparat på installationen i UK som visar en nettovinst på $ 700.000 för tillfället. Det är en mycket betydande avkastning på vår investering.“

Tobi Parker, Manufacturing Engineer, Southco, Inc.

Ladda ner nu

" Epicor tjänsten är enkel och direkt, vilket tillåter oss att fokusera på vår krävande verksamhet mer effektivt och uppmärksamt. Vår senaste framgång med Epicor ERP kan tillskrivas inte bara bolagets internationella bakgrund, men dess förmåga att stödja SHL efterfrågan på affärsintegration mellan regioner.“

Ake Karlson, Managing Director of SHL Healthcare, SHL Group

Ladda ner nu

”Enligt mig är lagerprecision kung, grunden för allt. Om du inte har ett precist lager har du ingenting. Epicor CMS är vår grund.”

Andy Hrasky
Vice VD

Läs mer

Översikt över Epicor för tillverkning

Epicor ERP eliminerar komplexitet, vilket gör ERP användarvänligt, flexibelt och responsivt.