Epicor har en djup kännedom om din bransch vilket gör att vi kan främja tillväxt och samtidigt minska komplexitet – detta resulterar i kraftfulla lösningar som frigör dina resurser så att du kan utöka din verksamhet. När du väljer Epicor-mjukvara finns bästa praxis från din bransch redan inbyggd – ingen komplettering krävs. Det betyder att du kan implementera snabbare, finjustera mindre och se din avkastning (ROI) tidigare.

Epicor tillhandahåller tillverkare världen över med kraftfulla lösningar som är enkla att använda. Dessa fullt integrerade system är fullspäckade med innovativa lösningar för att effektivisera kritiska tillverkningsprocesser, ha översikt över utbud, efterfrågan och försäljning samt främja tillväxt.

Se tillverkningsbranscher

Epicor levererar anpassade lösningar som tillgodoser grossistdistributörers unika behov. Dessa lösningar är lätta att använda och hjälper distributörer att förbättra marginalerna och öka både försäljningen och produktiviteten.

Se distributionsbranscher

Servicebranscher

Servicebranscher

Omfattande affärsmjukvarulösningar från Epicor hjälper serviceföretag att vinna nya affärer, leverera sina tjänster effektivt, effektivisera finansiella operationer och analysera prestanda över hela företaget.

Varför ska du välja en branschspecifik ERP-lösning?

Lär dig varför det är viktigt att välja en branschspecifik ERP-lösning som är skräddarsydd efter dina behov.