Graduates on ledge
Factory icon

10 egenskaper hos en tillväxtförståsigpåare

Förbered ditt tillverkningsföretag för tillväxt

Företag med hög tillväxt drivs av människor som förstår vad som krävs för tillväxt. Individer med visionen och drivkraften som behövs för att ta sin verksamhet till nästa nivå. Vi kallar dessa personer tillväxtförståsigpåare.

Tillväxtförståsigpåare vet hur tillväxt ser ut för sina företag och hur man uppnår det. De investerar där det behövs och har ett integrerat system för Enterprise Resource Planning (ERP) som ger dem den nödvändiga insikten och flexibiliteten som behövs för att kunna skapa tillväxt.

Upptäck de 10 egenskaperna som skiljer tillväxtförståsigpåare från konkurrenterna.

Forklift

Sammanfattning

De 10 egenskaperna hos tillväxtförståsigpåare

Dessa egenskaper bygger på forskning som utförts av MORAR Consulting under 2016 på uppdrag av Epicor. Insikterna bygger på intervjuer med mer än 2 450 personer i en rad olika branscher. Denna artikel (och den demografiska statistiken nedan) fokuserar på de chefer vid tillverkningsföretag som deltog i undersökningen.

Tillverkningsföretagen efter storlek:

1–499 anställda

37,5%

Small employer icon

500–999 anställda

23,1%

Medium employer icon

1 000+ anställda

39,4%

large employer icon

Tillverkningsföretagen efter region:

Regions pie chart

1. Tillväxtförståsigpåare fokuserar även utanför verksamheten

2. Tillväxtförståsigpåare planerar strategiskt

3. Tillväxtförståsigpåare stressar inte

4. Tillväxtförståsigpåare är optimistiska

5. Tillväxtförståsigpåare tror på sina egna förmågor

6. Tillväxtförståsigpåare välkomnar förändring

7. Tillväxtförståsigpåare investerar där det behövs

8. Tillväxtförståsigpåare investerar i ny teknik och innovation/h2>

9. Tillväxtförståsigpåare kräver snabb avkastning på IT-satsningar

10. Tillväxtförståsigpåare fokuserar på kunden