Hantera hela kundlivscykeln i molnet

Epicor CRM ger information och kontroll så att du kan leverera en kundupplevelse i världsklass vid varje beröringspunkt. Avancerade samarbetsmöjligheter i Epicor ERP knyter ihop medarbetare, avdelningar och partners i leverantörskedjan så att hela ditt företag kan vara mer responsivt. Epicor CRM hjälper dig att:

  • Öka hastigheten i leverantörskedjan för att hålla jämna steg med den globala konkurrensen
  • Pressa ner kostnader och förbättra lönsamheten genom effektiv samordning från råvaran till leveransen av färdig produkt
  • Förbättra kundupplevelsen med ett datadrivet fokus på att möta förväntningar vad gäller informationens tillförlitlighet, lager, produktleverans och service

Funktioner i Kundrelationshantering (CRM)

Epicor ERP Kundrelationshantering Broschyr

Få dina viktiga affärsrelationer att växa med nästa generations teknik. Läs mer om Epicor CRM.