Översikt
Lönsamhet
Produktivitet
Enkelhet
Framtidsanpassning

Byggd för tillverkares tillväxt

Konkurrera, utvecklas, och väx i en ansluten värld. Epicor ERP hjälper tillverkare att samla in data och automatisera för att upprätthålla produktivitet och lönsamhet.

  • Underlätta användandet med ett rent, modernt användargränssnitt och verktyg som gör allas arbete lättare
  • Fatta lönsamma beslut med insikter som hjälper er att maximera er omsättning och era marginaler
  • Gör mer med mindre när ni upptäcker nya sätt att samarbeta, förnya och automatisera på
  • Bli skalbara och utvecklas med ett system som hjälper er att hålla jämna steg med tekniken i dagens industri 4.0

Vad är ett affärssystem (ERP)?

Hantera alla delar av verksamheten med Epicor ERP

Hantering av kundrelationer

Hantera leads, kunder, kontakter och offerter—hela vägen från möjlighet till beställning. 

Se mer

Planering och schemaläggning

Förutse och reagera flexibelt på förändringar i efterfrågan, för att på så vis minimera driftavbrott och störningar. 

Se mer

Personalhantering

Hantera din globala arbetsstyrka—från rekrytering till pension—och bygg en kultur som främjar tillväxt. 

Se mer

Ekonomisk förvaltning

Hantera finansverksamheten och få kraftfulla insikter i resultat, utgifter och risker. 

Se mer

Servicehantering och tillgångsförvaltning

Koordinera tjänsteprocesser så att material och resurser är på rätt plats vid rätt tillfälle och till lägsta möjliga kostnad. 

Se mer

Produktledning

Förbättra samarbetet mellan teamen för teknik, inköp, produktion, försäljning och kvalitetssäkring.  

Se mer

Försäljning

Ta fram exakta prognoser, strömlinjeforma beställning-till-kassaflöde-cykeln, och leverera beställningar felfritt. 

Se mer

Enterprise Content Management

Spara, lagra, hantera och hämta dina dokument och material—när som helst och på vilken enhet som helst. 

Se mer

Projektledning

Planera och utför enkla såväl som komplexa projekt på flera nivåer med stränga kostnads- och faktureringskrav. 

Se mer

Business Intelligence och analyser

Få bättre översyn av din verksamhet och fatta bättre beslut.

Se mer

Produktionsstyrning

Förenkla processer, minska spill och förbättra lönsamheten—oavsett hur komplexa produkterna är. 

Se mer

Hantering av distributionskedjor

Hantera alla delar av distributionskedjan på ett effektivare sätt—från prognostisering till leverans. 

Se mer

Enterprise Risk Management

Se till att du följer alla lagar och förordningar, och se till att alla medarbetare och partners är medvetna om riskerna med bristande regelefterlevnad. 

Se mer

Lösningar för e-handel

Erbjuder kunder en modern digial shoppingupplevelse med lösningar för e-handel. 

Se mer

Framgångsberättelser

“Epicor ERP knyter bokstavligt talat samman vårt företag—från början till slut och hela vägen till att produkterna skickas ut till kunderna i tid.”

Greg Finley,
Produktionschef

Läs deras berättelse

“Vi vet alltid vad vi ska skicka ut varje dag, vilket gör det mycket enklare att planera produktionen.”

Ivy Ganster 
Vice verksamhetschef

Läs deras berättelse

“Att bemöta den föränderliga marknadens behov med nya produktlinjer har varit avgörande för vår framgång.”

Gerard Smolenski 
Materialsedelschef

Läs deras berättelse