Lönsamhet
Produktivitet
Tillväxt
Framtidssäker

Spara tid och minska kostnaderna för att öka lönsamheten

Epicor ERP låter dig fatta bättre, faktabaserade beslut med robusta, inbyggda analyser och uppnå bästa möjliga lönsamhet.

  • Få enkelt tillgång till viktiga nyckeltal för att kontrollera produktlönsamheten
  • Hämta snabbt data och se till att produkternas priser både ger bästa möjliga vinst och gör kunderna nöjda
  • Fatta rätt beslut med hjälp av rimlighetskontroller som låter dig förstå effekten av tekniska förändringar och att optimera lagerhållningen

“Vi behöver ta reda på de bästa metoderna för att förbättra vårt slutresultat... Epicor ERP gav oss möjligheten vi behövde för att höja priserna i vissa fall, eller till och med avsluta produktlinjer som inte var tillräckligt kostnadseffektiva att behålla.”

Cliff Brooks
Schaefer's Electrical Enclosures Inc.

Hantera alla delar av verksamheten med Epicor ERP

Customer Relationship Management

Hantera leads, kunder, kontakter och offerter hela vägen från möjlighet till beställning.

Planering och schemaläggning

Förutse och reagera flexibelt på förändringar av efterfrågan för att minimera driftavbrott och störningar.

Läs mer

Human Capital Management

Hantera din globala arbetsstyrka – från rekrytering till pension – och bygg en kultur som främjar tillväxt.

Financial Management

Hantera finansverksamheten och få kraftfulla insikter i resultat, utgifter och risker.

Servicehantering och tillgångsförvaltning

Koordinera tjänsteprocesser så att material och resurser är på rätt plats vid rätt tillfälle och till lägsta möjliga kostnad.

Läs mer

Produktledning

Förbättra samarbetet mellan teamen för teknik, inköp, produktion, försäljning och kvalitetssäkring.

Läs mer

Försäljning

Ta fram exakta prognoser, strömlinjeforma beställning-till-kassaflöde-cykeln, och uppfyll beställningar felfritt.

Läs mer

Enterprise Content Management

Spara, lagra, hantera och hämta dina dokument och material, när som helst och på vilken enhet som helst.

Läs mer

Projektledning

Planera och utför enkla såväl som komplexa projekt på flera nivåer med stränga kostnads- och faktureringskrav.

Läs mer

Business Intelligence och analys

Få bättre översyn av din verksamhet och fatta bättre beslut

Produktionsstyrning

Förenkla processer, minska spill och förbättra lönsamheten, oavsett hur komplexa produkterna är.

Läs mer

Supply Chain Management

Hantera alla delar av distributionskedjan på ett effektivare sätt, från prognostisering till leverans.

Enterprise Risk Management

Se till att du följer alla lagar och förordningar, och se till att alla medarbetare och partners är medvetna om riskerna med bristande efterlevnad.

Läs mer

Success Stories

“ Vi har en kalkyl för hur mycket vi har sparat på installationen i UK som visar en nettovinst på $ 700.000 för tillfället. Det är en mycket betydande avkastning på vår investering.“

Tobi Parker, Manufacturing Engineer, Southco, Inc.

Ladda ner nu

”Vi vet alltid vad vi ska skicka ut varje dag, vilket gör det mycket enklare att planera produktionen.”

Ivy Ganster,
vice president av verksamhet

Ladda ner nu

”Att bemöta den föränderliga marknadens behov med nya produktlinjer har varit avgörande för vår framgång.”

Gerard Smolenski,
Materialsedelschef

Ladda ner nu