• ERP- och affärssystem programvara

Epicor ERP

Tillverkare kan bli mer lönsamma, produktiva och framtidsredo med denna skalbara Enterprise Resource Planning-lösning (ERP) – en lösning byggd för tillväxt inom tillverkning.

Ta reda på mer

Epicor Advanced MES (Mattec)

Eliminera ineffektivitet och fatta bättre beslut med exakt och lättförståelig information i realtid från Advanced MES. Hitta svaret på svåra frågor och öka produktiviteten, minska kostnaderna och förbättra konkurrenskraften.

Ta reda på mer

Epicor iScala

Epicor iScala är en prisförmånlig men ändå omfattande end-to-end-svit med beprövade affärslösningar för små och medelstora företag som verkar både lokalt och globalt.

Ta reda på mer

Vad är ERP?

ERP-system (ERP: Enterprise Resource Planning) låter företag hantera och förenkla sina affärsprocesser genom att ena dem i en enda databas och gränssnitt. Om varje avdelning och kontor har sin egen programvara och data
försämras effektiviteten. Komplicerade processer kostar både tid och pengar. Många olika databaser orsakar förvirring och överflödiga data. Bristen på överskådlighet gör det svårt att hitta och åtgärda problem. ERP-system hjälper anställda att hitta informationen de behöver för att mer effektivt kunna arbeta med kunder, processer och projekt.

Ta reda på mer

ERP-lösningar från Epicor hjälper företag av alla storlekar att växa

Globala företag

 • Få en bättre översikt av de globala affärsprocesserna och distributionskedjan
 • Bli effektivare tack vare end-to-end-integrering
 • Fatta bättre beslut med bättre data
 • Höj ribban för kvalitet och kompetens
 • Förbättra er globala kommunikation, samarbete och ändringshantering

Medelstora företag

 • Framtidssäkra era teknikinitiativ
 • Bygg en mer datadriven organisation
 • Höj ribban för kvalitet och kompetens
 • Förbättra er korsfunktionella kommunikation, samarbete och ändringshantering
 • Få en bättre översikt av affärsprocesserna och distributionskedjan

Små företag

 • Passar budgeten
 • Minimera behovet av IT
 • Koppla upp er till era kunder och leverantörer
 • Kom igång snabbt