Skip to main content

Läkemedel

Dagens läkemedelsföretag arbetar under konstant press att på ett effektivt sätt kunna hantera dagliga situationer samtidigt som strategiska frågor behandlas och regelverket ständigt förändras.

illverkare av medicin och bioteknik, kemikalier, kosmetika, färg, lim, samt mat och dryck måste alla försöka reducera driftskostnader samt förbättra sin service till kunderna.

Epicor har lösningen till företagets utmaningar

Epicors helt integrerade lösning för resursplanering (ERP) och beräkning av materialåtgång maximerar effektiviteten inom organisationen. Epicor erbjuder en enskild åtkomstpunkt för all data relaterad till försäljning, tillverkningsinformation, köporders och kvalitetsdokumentation.

Epicor har tillsammans med sina kunder i branschen arbetat för att identifiera och förstärka de särskilda områden som kräver extra omsorg gällande dessa områden:

  • Kvalitetskontroll
  • Spårning av enskilt parti
  • Återkallningsrutiner
  • Avfallshantering
  • Säkerhet och redovisningskedjor

Dessa egenskaper har bäddats in i Epicors helhetstäckande lösning vilket ger branschspecifika funktioner ovanpå Epicors prisbelönta plattform.

Fält med en * är obligatoriska

Epicor värderar din integritet. Webbplats villkor.