Skip to main content

Användargrupper

Utöka kunskaperna och lär från liksinnade. Epicor® har en uttalad användargrupp och har även samlat regionala och internationella grupper för regelbundna möten. Dessa grupper kommer med insikter, informationsutbyte och möjligheten att få med Epicor i en öppen och samarbetsvillig miljö. Dessutom finns speciella intressegrupper (SIG) bestående av användare från en viss bransch. Användargrupper är för Epicor en viktig länk till våra användare. Epicor arbetar även med användargrupper inför framtida lanseringar.

Ta kontakt med Epicor via e-post för att få kontakt med användargrupper i just ditt område.

Scala Epicor användarförening

Scala Epicor användarförening är mötesplatsen för svenska användare av Epicors lösningar. En intresseförening där man bland annat har möjlighet att utbyta idéer och erfarenheter.

European Epicor User Group

European Epicor User Group innefattar i huvudsak användare av Epicor Enterprise, Clientele, Scala och tillhörande produkter.

Epicors lösningar skapar unika möjligheter för företag och verksamheter inom var och en av branscherna som vi betjänar. Epicors programvara erbjuder verktygen och funktionerna som du behöver för att hjälpa ditt företag att växa.