Skip to main content

 

Är du och ditt företag redo för SEPA?

Vad är SEPA?

SEPA står för Single Euro Payments Area. Det är en vision om ett gemensamt betalningsområde för Europa där det ska vara lika enkelt att göra en eurobetalning till ett annat land som att göra en betalning inom det egna landet. Ytterst stödjer det visionen om en inre marknad.

Vilka betalningsformer omfattas?

Överföringar/gireringar (credit transfers), autogiro och betalkort i euro.

Vilka länder omfattas?

  • EU, eurozonländer
  • EU, icke-eurozonländer, bland annat Sverige, Danmark, Storbritannien
  • Island, Liechtenstein, Norge, Monaco och Schweiz

Vilka datum är viktiga att känna till?

1 februari 2014: Betalningar ska vara SEPA-anpassade för alla länder i eurozonen. 31 oktober 2016: Övriga länder ska vara SEPA-anpassade.

Vill du veta mer om hur du och ditt företag ska göra för att bli SEPA-redo?

Hör av dig till någon av oss så hjälper vi er; carolina.qvistgaard@epicor.com eller mats.simonsson@epicor.com.

Epicors lösningar skapar unika möjligheter för företag och verksamheter inom var och en av branscherna som vi betjänar. Epicors programvara erbjuder verktygen och funktionerna som du behöver för att hjälpa ditt företag att växa.