Följ oss på Twitter

Follow Us on Twitter

@Epicor

Officiellt flöde för Epicor

@Epicor_Insights

Officiellt flöde för Epicors årliga användarkonferens

@EpicorUK

Officiellt flöde för senaste nyheter från Storbritannien och Europa      

@EpicorLAC

Officiellt flöde för senaste nyheter från Latinamerika och Karibien