Följ oss på Twitter

Follow Us on Twitter

@Epicor

Officiellt flöde för Epicor

@Epicor_Insights

Officiellt flöde för Epicors årliga användarkonferens

@Epicor_Retail

Officiellt flöde för Epicors mjukvara för detaljhandel

@Epicor_DIST

Officiellt flöde för nyheter för grossistdistributörer

@EpicorUK

Officiellt flöde för senaste nyheter från Storbritannien och Europa      

@EpicorAPAC

Officiellt flöde för senaste nyheter från Asien, Australien och Nya Zeeland

@EpicorLAC

Officiellt flöde för senaste nyheter från Latinamerika och Karibien