Skip to main content

Allmän dataskydd

Läs mer om GDPR och hur Epicor hjälper dig att följa förordningen.

Regelefterlevnad är ett gemensamt ansvar

Dataskydd och integritet är viktiga för Epicor, både i sig själva och gentemot våra kunder, och vi kommer att följa Dataskyddsförordningen (GDPR) när den träder i kraft. Att Epicor efterlever GDPR kommer att bidra till att våra kunder efterlever GDPR, men regelefterlevnad är alltid ett gemensamt ansvar.

Det är viktigt för Epicor att hjälpa våra kunder att följa kraven i GDPR och vi fortsätter att arbeta för att förbättra både vår egen och våra kunders efterlevnad.

Ladda ner GDPR Hur Epicor kan hjälpa till

Kontakta Epicor

Berätta för oss om just dina mål och utmaningar så att vi kan visa varför mjukvara från Epicor bättre uppfyller dina behov. Kontakta oss via telefon, chat eller e-post. Om du redan är kund, logga in på EpicCare