Verktyg för socialt samarbete inspirerar företagstillväxt

Epicors sociala verktyg för samarbete förenklar ERP-samarbete och informationsdelning inom verksamheten och i hela distributionskedjan. Social ERP förbättrar effektiviteten i verksamheten och organisationen och hjälper företaget att öka försäljningen och expandera på nya marknader.

Compile, collaborate, create new

Få mer information om hur socialt ERP hjälper till att röja hinder ur vägen och öka produktiviteten.

Nå ut: skapa kontakt via Epicor ERP 10

Få mer information om hur ERP 10 tillhandahåller de förbindelser och analyser som globala organisationer behöver för att växa.

Se vad branschanalytiker säger om sambanden mellan bättre samarbete och företagstillväxt

Epicor ERP Positioned as “Visionary” in Gartner 2018 Magic Quadrant for Cloud ERP for Product-Centric Midsize Enterprise.

Upptäck hur tillverkningsföretag förbereder sig för att dra nytta av morgondagens uppkopplade, mobila och samverkande distributionskedjor.

Find out how ERP-based collaboration inspires business growth

With Epicor ERP version 10, we’ve taken our visionary blend of rich global functionality built on agile technology, and eliminated complexity to make ERP easier to use, more collaborative and more responsive

Discover how Epicor Social Enterprise helps people share knowledge, solve problems and transform business processes — together.

Lesen Sie, wie sich durch die Integration von eCommerce in Epicor ERP ein nachhaltiges Kundenerlebnis erzielen lässt, vom Angebot bis zum Auftragsabschluss – und darüber hinaus.