Professional Services Automation

Tid är en viktig faktor i servicebranschen eftersom den står i direkt relation med slutresultatet. Tid nedlagd på att hitta rätt person till rätt jobb kan bättre läggas på att utöka kundregistret och tid nedlagd på tidsrapportering och hantering av utgifter kan läggas på att maximera antalet fakturerade timmar. Professionella serviceorganisationer söker sig i allt större utsträckning till mer innovativa system som reducerar antalet ej fakturerade timmar och effektiviserar verksamheten. Epicor® har erfarenhet av att ha hjälpt många företag att övervinna svårigheter på dagens föränderliga marknad.

Epicor har lösningen till företagets utmaningar

  • Planera projekt noggrant och fatta välgrundade beslut när det kommer till att hitta rätt kunskaper och tillgänglighet till projektens olika moment.
  • Enkel inrapportering av tid och utgifter med hjälp av webbgränssnitt med möjlighet att direkt godkänna rapporterade uppgifter.
  • Maximera antalet fakturerade timmar, maximera intäkter och avkastning, planera projekten på ett effektivt sätt och skapa fler lönsamma överenskommelser samtidigt som miljön förbättras för både anställda och kunder.
  • Historik och tillgång till hela relationen med kund, allt från utförd service till fakturering och support.
  • Gedigen bokföringslösning ger den avancerade funktionalitet som serviceorganisationer behöver inklusive hantering av varje enskilt projekt.
  • Fatta bättre beslut med integrerade business intelligence-lösningar. Rapporteringen innefattar bland annat antal timmar per anställd, lönsamhet och avkastning per kund, projekt, samt jämförelse mellan optimalt och faktiskt nyttjande av resurser.
  • Godkänn och hantera viktig information gällande projekt och fordringar.