Sales Management

Det främsta målet med en affärsverksamhet är att växa lönsamt. Vare sig det är genom att attrahera nya kunder eller att behålla existerande så är stark försäljningsstyrning vitalt. Att automatisera försäljningsavdelningens uppgifter kan ge nya möjligheter att öka lönsamheten genom att tid kan läggas på att attrahera nya kunder och att identifiera de affärstillfällen som ger högst utdelning. Helhetstäckande funktioner för automatisering hjälper till med förebyggande kommunikation och garanterar att alla delar av företaget som är i kontakt med kunder har tillgång till korrekt och aktuell information.

Epicors lösningar för försäljningsstyrning kan förbättra både effektiviteten och styrkan hos försäljningsavdelningen. Lösningarna hjälper de anställda att hantera sina och automatisera administrativa uppgifter vilket resulterar i mer tid till att bygga upp långvariga och lönsamma samarbeten.

Epicor har lösningen till företagets utmaningar

Genom att effektivisera försäljningsprocessen med centraliserad åtkomst till produkt-, pris- pipeline- och kundinformation kan orders genereras med ett minimalt antal arbetsmoment. Detta resulterar i ökad produktivitet på försäljningssidan med hjälp av riktigare information under tiden för anbud (RFQ) och under orderprocessen.

Effektiv efterfrågestyrning

Effektiv efterfrågestyrning svarar till dagens affärsvillkor och inkluderar behovet av elektroniskt utbyte av information (EDI) för att hjälpa företaget reducera ledtiden för planering och anskaffning vilket möjliggör att produktionstakten snabbt kan förändras vid växlande efterfrågan. Efterfrågestyrning kan skapa avtal som kan länkas till försäljningsorders för att matcha varje kunds unika behov.

Epicor Sales Management sträcker sig längre än efterfrågedelen av EDI för att även fokusera på fullbordandesidan med säkra utgående ASN-transaktioner (avancerat meddelandesystem för distribution) som kunder kan godkänna inför varje transport. Genom ingående EDI-dokument kan det ackumulerade värdet (CUM) och den mottagna kvantiteten skickas tillbaka elektroniskt för godkännande.

Epicor Sales Management erbjuder helhetstäckande SFA för att optimera produktion på beställning och för att kunna ge kunden bästa möjliga service.