Styckestillverkning

Epicor ERP Supply Chain Management

Med bättre insikt, kontroll och synlighet inom din distributionskedja kan du öka flexibiliteten, sänka kostnaderna och stärka kundupplevelsen.

Ta reda på mer

Streckkodshantering

Förbättra säkerheten, effektiviteten och regelefterlevnaden med automatisk utskrift av streckkoder, etiketter och RFID-taggar med Epicor BarTender.

Ta reda på mer

Epicor ERP Inköpshantering

Hantera inköp smidigt och punktligt (Just-In-Time – JIT) för mindre lagerhållning och färre pågående arbeten (Work in Process –WIP). Fatta bättre inköpsbeslut tack vare ökad synlighet av materialbehov för produktion.

Avancerad Rekvisitionshantering

Använd elektronik för att underlätta rekvisitionsprocessen—inklusive rekvisitionsinlämning, skapande av inköpsorder och eventuell vidarebefordran till leverantörer.

Ta reda på mer

Epicor ERP Lagerhantering

Håll stenkoll på ditt lager med inventariekontroll, orderbehandling via flera kanaler och automatiserad EDI, spårning av serienummer, plockningsplanering och mer.

Ta reda på mer

Epicor ERP Lagerplanering

Förbättra prognosers korrekthet, identifiera och rätta obalanser i lager samt spåra operativ prestation genom ett användarvänligt webbgränssnitt.

Ta reda på mer

Byggvaruhandlare, byggleverantörer och distributörer av trä

BisTrack Optimering av lager och inköp

Banbrytande översikt över information om lagernivåer, försäljningshistorik, köpvanor och möjligheter för att bättre optimera ditt lager.

Läs mer om BisTrack

Elektronisk dataintegrering (EDI)

Underlätta sömlöst samarbete med dina affärspartner över hela världen med flexibel dataintegrering.

Ta reda på mer

BisTrack Journey Planner och BisTrack Delivery

Få de verktyg du behöver för att optimera leveransscheman, leverera platsspecifika laster, specifika laster och få leveransbevis i realtid.

Läs mer om BisTrack

Epicor Logistik- och SCM-programvara

Epicor kombinerar innovativ teknik med djupgående branschexpertis för att hjälpa distributörer, tillverkare och återförsäljare att få en mer effektiv distributionskedja. Tack vare en tydligare översikt över din distributionskedja kan du eliminera dolda kostnader och rensa bort aktiviteter som inte ger mervärde.

Epicor erbjuder lösningar inom SCM, försörjning, lager, dataintegrering, expedition och frakt som hjälper dig att kontrollera kostnader och uppfylla kundernas förväntningar gällande hastighet och service – oavsett om du behöver optimera lagret för ett enda försäljningsställe eller integrera hela den globala distributionskedjan.

Ramverk för att synliggöra distributionskedjan:
Ett perspektiv från ändpunkt till ändpunkt