(SCM) Supply Chain Management

Huvudändamålet med samtliga leveranskedjor är enkelt – tillfredställ kundens behov på ett lönsamt sätt. Varje cykel i leveranskedjan börjar med en order och slutar när en tillfredställd kund betalar för sitt inköp. Allt som händer däremellan måste hanteras på bästa sätt för att minimera kostnader och förkorta avståndet till det kunden vill ha.

Dock tillför inte alla leveranskedjor värde till verksamheten. Verksamheter som investerar i verktyg för SCM kan lättare identifiera och eliminera de delar i kedjan som inte tillför något. Företaget kan leverera produkter och tjänster snabbare, billigare och med bättre kvalitet vilket ger ett ansenligt konkurrensövertag över sina mindre effektiva motståndare.

Epicor har lösningen till företagets utmaningar

Epicor erbjuder en omfattande uppsättning verktyg för Supply Chain Management som en del av våra ERP-lösningar. Lösningen är byggd på en äkta serviceorienterad arkitektur (SOA) och kompletteras med hantering av en mängd av företagets behov.

För distributörer som även tillverkar eller monterar artiklarna sträcker sig Epicor SCM längre än traditionella system genom att erbjuda helhetstäckande produktionsstyrning. Epicors lösningar är gjorda för att samtidigt hantera produktion och montering på beställning samt produktion till lager vilket ger flexibilitet och möjlighet att kontinuerligt utvärdera och uppdatera produktionen allt eftersom efterfrågan förändras.

Epicor kan hjälpa företaget att uppnå sina mål, vare sig det handlar om att hålla ordning på några transaktioner med hjälp av streckkoder och RFID-taggar eller hantering av ett större antal lager på global nivå. Epicor erbjuder funktioner för automatiserade distributionssystem med integrerad GPS, geografiska informationssystem, beräkning av transportsträcka och till och med vägbeskrivning för att kunna täcka behov även hos de mer krävande kunderna.