Alla branscher

Regelefterlevnad enligt GDPR

Uppfyll GDPR-kraven och undvik böter med inbyggda ERP-verktyg för att hjälpa ditt företag lyckas på EU:s marknader.

Ta reda på mer

Tillverkning

Förvaltning, riskhantering och regelefterlevnad (GRC)

Uppfyll lokala ekonomiska och juridiska regelefterlevnadskrav globalt med Epicor Landsspecifik funktionalitet (CSF) och det Elektroniska regelefterlevnadsverktyget (ECE).

Ladda ner broschyren (English)

Ladda ner faktablad (English)

Förvaltning, riskhantering och regelefterlevnad

Regleringsvärlden blir hela tiden mer och mer komplicerad. För att säkerställa maximal lönsamhet måste du navigera runt dessa hinder så effektivt som möjligt, samtidigt som du hanterar eventuella risker.

Epicor GRC-lösningar är designade för att tackla regelefterlevnadskrav och stötta globala företag i hanteringen av sin verksamhet över landsgränser.

Inbyggda verktyg och funktioner gör regelefterlevnad lättare och hjälper till med att säkerställa exakt rapportering. Med ökad öppenhet kan organisationer hantera risk och öka produktiviteten.