Global företagsledning

Oavsett om tillväxten skett naturligt eller genom sammanslagning med ett annat företag har många företag idag problem med hanteringen av information över verksamhetens olika delar. De måste värdera kostnader och fördelar med en centraliserad kontroll över processer, ökad synlighet, förstärkta leveranskedjor inom företaget och att sammanslagen finansstyrning. Oavsett hur spridd organisationen blir så är Epicor® Global Business Management tillräckligt flexibel för att växa i takt med företaget.

Lösningar för att uppfylla era affärsmål

Epicor Global Business Management ger möjlighet att hantera en utspridd organisation oberoende av val av mjukvara.

  • Epicor Multicompany Management garanterar att företagets alla enheter och verksamheter kan hanteras på ett säkert och smidigt sätt samtidigt som information kan slås samman och summeras efter behov. Multicompany Management har stöd för handel inom företaget, centraliserade inköp samt prognosverktyg på organisationsnivå. Detta kombinerat med kreditkontroll gör att lösningen ger en korrekt bild av organisationen.
  • Epicor Multicompany Deployment gör det möjligt att installera affärslösningen på en enskild server/databas eller över flera databaser på olika platser.
  • Epicor Multisite Management har stöd för centraliserad bokföring och inköp samtidigt som det finns stöd för separering av enheter som arbetar med exempelvis produktion och distribution.
  • Epicor Multilingual Management förenklar företagets tillväxt med stöd för landsspecifika språkbehov, inklusive stöd för flera språk mot samma server samt Unicode och 
  • double byte för exempelvis japanska.
  • Epicor Master Data Management (MDM) hjälper till att kontrollera att data på flera företag och platser uppfyller regelverket och ger även den exakthet som krävs för realtidshantering av utspridda verksamheter vilket ger högre effektivitet och bättre resultat.

Hur ett företag än väljer att definiera sin verksamhet så har Epicor stöd för huvuddata och transaktionsfunktioner mellan system och enheter, inklusive kunder, leverantörer, delar, orders inom företaget, transferorders och leveranser mellan fabriker och lager. Epicor förenklar alla dessa arbetsmoment inom en och samma applikation. Epicor Global Business Management innehåller de verktyg som krävs för att ge en korrekt bild av verksamheten.