Finansstyrning

Ett företags framgång är direkt beroende av dess förmåga att kunna hantera sin verksamhet på ett effektivt sätt. På marknaden råder hög konkurrens som tillsammans med komplicerade regelverk gör att en av de svåraste utmaningarna är att styra företaget i rätt riktning.

Målet för Epicor® är att hjälpa företaget att implementera en effektiv finansstyrning, från huvudböcker till avancerade funktioner för skattedeklarering och fullständig kontroll över verksamheten – oavsett var den befinner sig.

Epicor har lösningen till företagets utmaningar

Epicors lösningar för finansstyrning är utformade för att automatisera och effektivisera organisationen med verktyg för invecklade lagar och regelverk. Epicors avancerade verktyg för finansstyrning innefattar hantering för:

  • Utestående fordringar samt krediter och inkasseringKontoskulder, elektroniska överföringar och automatiserade orders
  • Huvudbok, allokering och fondering
  • Penninghantering, sammanställning av tillgångar och kontoutdrag
  • Lönehantering, driftsmedel och skatteförvaltning
  • Budgetering, prognostisering och planering

Förbättrad insyn i verksamheten och ansvarsskyldighet

Många organisationer arbetar fortfarande med vitt skilda källor av ekonomisk information trots att tillsynsmyndigheter och revisionsbyråer ständigt förespråkar behovet av förbättrad finansstyrning. Trots att färdiga mallar för kalkylark och formulär kan vara tillräckligt för dagens bokföring tappar de snart i värde allt eftersom behovet ökar av centraliserad finansstyrning och insyn i verksamheten. Epicors system för finansstyrning täcker dessa behov oavsett organisationens storlek.

Multi-company, Multicurrency, Multinationell

Framgångsrika företag växer. Vare sig det är genom förvärv eller tillväxt stöter fler och fler organisationer på problem med komplexiteten det innefattar att centralt styra flera enheter. På Epicor är vi medvetna om att det innebär unika utmaningar och möjligheter att hantera avskiljda delar av verksamheten, speciellt på global nivå. Behovet av bättre kontroll, lägre administrationskostnader, hjälp med internationella överenskommelser och ekonomisk balans ökar ständigt. För att täcka dessa behov tillhandahåller Epicor Financial Management en gedigen lösning för globala företag. Lösningen innefattar även verktyg för transaktioner inom företaget.