Epicor Social Enterprise

Epicor Social Enterprise (ESE) tar affärssamarbete till nästa nivå. ESE tillhandahåller en plattform som främjar delning av och tillgång till information, och hjälper därigenom till att ändra företagskulturer och skapa effektivitet och innovation på en helt ny nivå.

Epicor Social Enterprise utnyttjar koncept för sociala medier (#hashtags, omnämnande, delningar) för att göra det möjligt för användare att lättare arbeta med Epicor ERP. Användare kan välja att följa ett affärsobjekt eller en transaktion genom hela affärssystemet. Dela med dig av uppdateringar till kolleger, affärspartners, kunder och leverantörer med hjälp av applikationen eller via e-post. Mobilanvändare kan enkelt interagera med affärssystemet, oavsett om de vill kontrollera en rekvisition eller kontakta en kollega om en öppen serviceaktivitet.

Epicor Social Enterprise ingår i affärssystemet och ger företag möjligheten att samarbeta om beställningar, kunder, leverantörer, konfigurationer, projekt och andra affärsobjekt i ERP-systemet. Det är lätt att spåra information om beställningar, hela vägen från potentiell affär tills betalningen har mottagits, i ett unikt flöde i ERP-lösningen eller på en separat portal.

Du kan klara av komplicerade affärsutmaningar genom att utnyttja kunskap från hela organisationen via formella eller informella grupper (crowdsourcing) med vetskapen att lösningen på problemet dokumenteras fullständigt gentemot affärsobjektet i ERP-databasen. Du kan söka i dessa kunskapsbaser och komma åt dem i affärssystemet eller använda Epicor Enterprise Search eller #hashtags.

Samarbete inom och mellan företag

Samarbete är nyckeln till alla affärsframgångar. Verktyg som e-post och konferenssamtal har funnits länge, men distributörer och tillverkare försöker hela tiden att hitta sätt att förbättra sin kommunikation och flexibilitet.

Samarbete handlar om att jobba tillsammans för att genomföra en uppgift och uppnå de gemensamma målen; två eller flera personer eller organisationer som samarbetar för att dela med sig av sina kunskaper eller lösa ett problem. Affärssamarbete främjar sociala interaktioner både internt och externt, crowdsourcing och nya former av samarbete mellan olika parter, oavsett om det handlar om anställda som arbetar med samma projekt eller kunder och leverantörer som samarbetar för att lösa ett problem.