Vad sägs om att kunna skapa och uppdatera rapporter i Microsoft® Excel® som kombinerar ERP-data med ytterligare sökningar och beräkningar, för att få de svar du behöver, utan de vanliga utmaningarna med att samla källdata och uppdatera rapporter? Det kan du göra med Med Epicor XL Connect.

  • Få tillgång till realtidsdata från ditt ERP-system med inbyggda funktioner
  • Kombinera ERP-data med icke-ERP-data, sökningar eller beräkningar
  • Ordna och formatera data exakt som du vill

Epicor XL Connect finns tillgängligt för Vantage, Vista och Enterprise. För Epicor ERP och iScala, se XL Connect 7.