Performance management handlar inte enbart om att mäta och övervaka verksamheten, det handlar om att förekomma problem och agera därefter. Det går inte att föra verksamheten framåt enbart genom att titta på gamla erfarenheter. För bra performance management krävs väldefinierade mål och ett system som kan förutse framtidens resultat i god tid för att alla i organisationen ska kunna påverka dessa.

Epicor® Enterprise Performance Management är en lösning som hjälper organisationer att utveckla en effektiv företagskultur där alla intressenter är medvetna om vad som är viktigt för företaget och hur de på bästa sätt kan vara till nytta.

Epicor har lösningen till företagets utmaningar

Epicor EPM är en komplett uppsättning verktyg och applikationer som ger möjlighet att planera, utföra och analysera på både strategisk och taktisk nivå genom att justera affärsaktiviteter med affärsmål. Effektiv business intelligence (BI) är en viktig del av alla EPM-strategier och en central komponent i Epicors lösningar. Business intelligence möjliggör effektivare beslutsfattning över hela organisationen.

Epicor EPM innehåller funktioner för budgetering, planering och prognostisering. Dessutom avancerade analytiska applikationer med exempelvis affärsprotokoll, data warehousing, förfrågningar om affärsaktiviteter (BAQ) samt ett övergripande rapportsystem, fullständigt integrerat med Epicors övriga affärssystem.

Epicors långa erfarenhet av de stora branscherna på marknaden gör att vi kan erbjuda branschspecifika och uppgiftsspecifika verktyg för KPI utan att speciell konfigurering är nödvändig. Det betyder att lösningen snabbt är installerad på plats med applikationer som passar företaget redan från start.

Alla i organisationen är viktiga och drar sitt strå till stacken för att öka organisationens effektivitet. Epicor EPM hjälper de anställda att identifiera vilka arbetsmoment som påverkar organisationen negativt och positivt för att öka effektiviteten.