• Affärslösningar

Lösningar för hela företagets alla behov

Samla hela ditt företag under ett heltäckande informationssystem. Epicor-lösningar gör det enklare att dela information i hela företaget, optimera processer och etablera en enda källa till korrekt information för hela ditt företag – moln- eller platsbaserat.

Enterprise Performance Management

Fatta snabba och säkra beslut med noggrannare analyser och tydligare inblick i ditt företag.

Läs mer

Data Management and Services

Lås upp kraften i data inom ditt företag och genom hela din distributionskedja.

Personalhantering

Skapa en engagerad och produktiv personalstyrka och tillmötesgå anställdas förväntningar.

Global affärshantering

Fungera som en enhetlig affärsverksamhet oavsett hur globalt utspridd din personalstyrka är.

Läs mer

Mobila lösningar

Använd mobila tekniker till att göra din verksamhet mer produktiv, responsiv och effektiv.

e-handel och kassasystem

Hantera försäljning, betalningar och transaktioner personligen och online.

Läs mer

Planering och schemaläggning

Använd din begränsade tid och dina resurser bättre med prognos-, planerings- och schemaläggningslösningar.

Läs mer

Cloud Business Management

Focus on core growth initiatives instead of IT.

Läs mer

Affärsprocesshantering

Få den flexibilitet du behöver för att öka effektiviteten och anpassa verksamheten till förändrade förhållanden.

Läs mer

Customer Relationship Management

Bygg starkare och mer lönsamma relationer med dina kunder.

Läs mer

Ekonomisk förvaltning

Achieve sound financial management—from basic bookkeeping to advanced analytics.

Läs mer

Förvaltning, riskhantering och regelefterlevnad

Anpassa IT efter affärsmål samtidigt som ni hanterar risker och upprätthåller regelefterlevnad.

Läs mer

Logistik och leverantörskedja

Förbättra din logistikhantering och få insyn i hela distributionskedjan.

Läs mer

Produktledning

Förbättra samarbete och kommunikation bland anställda under hela produktens livscykel.

Produktionsstyrning

Kör dina tillverkningsprocesser mer effektivt och få bättre insyn i din verksamhet.

Learn More

Hur man väljer mellan generiska och branschspecifika ERP-system

Lär dig varför det är viktigt att välja en branschspecifik ERP-lösning som är skräddarsydd efter dina behov.