Få den omvärldsanalys du behöver för att kunna fatta smarta beslut

Upptäck hur avsaknad av viktig information skapar improduktiva diskussioner i ledningsgruppen. Detta kan leda till försenade beslut som ger konkurrenterna en fördel och att du förlorar den flexibilitet du behöver för att kunna tillgodose marknadens krav.

Att avfärda varandras idéer kan ha en direkt inverkan på er förmåga att planera för tillväxt.

Ny forskning visar att denna typ av konflikt är vanliga i många tillverkningsföretags organisationer.

Ladda ner vår nya e-bok som du måste läsa: