Skip to main content

Att bli global: en väg till tillväxt för MTO-tillverkare

Precis som alla tillverkare som siktar på tillväxt kommer tillverkare med kundorderproduktion (MTO) att utforska en rad olika vägar. Utöver att hitta mer effektiva sätt att tillverka specialanpassade produkter på, och sträva efter att optimera kundupplevelsen, måste MTO-tillverkare kanske också fundera på att etablera sin verksamhet i utlandet.

Utöver att vara en väg till att öka marknadsandelen och vinsten, kan jakten på en globaliseringsstrategi givetvis också öka trycket från konkurrenter. Att etablera sig i en ny geografisk region ställer dig mot lokala och internationella konkurrenter, både när det gäller pris och kvalitet. Logistik och lagerhållning kan vara en utmaning när du fraktar produkter över längre avstånd. Du måste också vara säker på att du förstår—och kan följa—de regleringar som gäller på varje lokala marknad.

Beroende på vilka utländska marknader du siktar in dig på, kan du också komma att behöva tänka på språkliga och kulturella frågor, utöver lokala avgifter och skatter. Och om du ska starta upp lokala tillverkningsanläggningar, måste du hitta ett sätta att integrera dessa personer och processer i din kärnverksamhet.

Att skörda globaliseringens frukter

Den ovanstående listan med utmaningar kan låta överväldigande, men det behöver den inte vara. Att undersöka de regleringar och standarder som gäller för dina produkter i varje region kommer göra det möjligt för dig att genomföra nödvändiga justeringar i din tillverkningsprocess—och i dina priser och bedömningar, om det är så att kostnaderna för råmaterial, och därmed också marginalerna, kommer påverkas.

Till exempel, om den plåt du använder på din hemmamarknad inte möter kraven på den nya marknaden, måste du hitta en som möter dem. Om detta höjer kostnaderna eller påverkar tillverkningsprocessen, måste du ha detta i åtanke när du sätter priset på den färdiga produkten. Du måste även ta hänsyn till längre frakttid när du ger leveransdatum till dina utländska kunder.

Att använda rätt teknik är också ett viktigt stöd för ett globaliseringsinitiativ. En lösning för tillverkningsspecifik resursplanering för företag (ERP) kan hjälpa dig att ge exakta offerter—och därmed kontrollera lönsamhet—genom att få med kostnaderna för marknadsspecifika råmaterial. Det kommer att ge översikt på en global nivå som täcker både din leverans- och efterfrågekedja. Och det kommer hjälpa splittrade team att komma närmre varandra genom att integrera data och göra dem tillgängliga i hela företaget, oavsett vem som behöver dem. I bästa fall har det stöd för flera språk också.

Du kommer också märka att det är lättare att möta krav på kvalitet och andra standarder, samt hålla koll på gällande skatter och avgifter, om du väljer ett ERP-system som erbjuder starka finansegenskaper; möjligheten att hantera produktvarianter; och den översikt som behövs för att snabbt kunna identifiera och åtgärda kvalitetsfrågor under tillverkning.

Upptäck mer

För att läsa mer om hur digital transformation påverkar framtidens MTO-tillverkning, klicka dig vidare till nästa blogg i denna serie.

Toteuta parempi näkyvyys ja käsitys tuotannosta ratkaisulla, joka on rakennettu tilauspohjaiseen valmistukseen.

Ladda ner e-boken (English)

Follow Us