• Zarządzanie kontaktami z dostawcą

  Firma Epicor® oferuje rozwiązania niezbędne do stworzenia strategii zarządzania kontaktami z dostawcą (SRM), od ustalania źródeł zaopatrzenia po dostawę, od współpracy z dostawcą po wybór użytkownika.

  Rozwiązania do ustalania źródeł zaopatrzenia zaspokajające potrzeby biznesowe

  Ustalanie źródeł zaopatrzenia jest najważniejszym przynoszącym korzyść działaniem, które wykonują zaopatrzeniowcy. Wymaga ono szerokiego zakresu umiejętności i wiedzy merytorycznej, jak również dużej ilości czasu niezbędnego do zebrania i porównania ofert różnych dostawców. Automatyzacja tych zadań pozwala kupującym poświęcić więcej czasu i energii na działania o znaczeniu strategicznym.

  Oprogramowanie Epicor do ustalania źródeł zaopatrzenia zapewnia szerokie możliwości konfigurowania i oferuje narzędzia do szybkiego i prostego:

  • integrowania procesów ustalania źródeł zaopatrzenia, dynamicznego ustalania cen i prowadzenia złożonych aukcji,
  • nabywania, sprzedawania lub ustalania źródeł pośrednich lub bezpośrednich materiałów, towarów, usług lub zakupów natychmiastowych,
  • maksymalizowania oszczędności poprzez automatyzację procesu negocjowania optymalnego połączenia dostawców, produktów, usług i cen.

  Rozwiązania do zamawiania materiałów zaspokajające potrzeby biznesowe

  Możliwość składania zamówień w trybie ciągłym z dowolnego miejsca przy zwiększonej kontroli nad zakupami może wydawać się paradoksem, ale nie w przypadku rozwiązań Epicor do zamawiania materiałów, które wykorzystują sukces zespołu zaopatrzeniowego w negocjacjach warunków umowy i ustalaniu polityki zaopatrzeniowej dla całej korporacji.

  Oprogramowanie Epicor Procurement usprawnia cały proces zakupu, oferując:

  • wygodę i wydajność związaną z samoobsługą pracowników,
  • automatyczny przepływ pracy przyspieszający zatwierdzanie,
  • bezproblemową integrację z aplikacjami zaplecza,
  • pełną kontrolę nad zarządzaniem katalogami i realizacją strategii,
  • strategiczne podejście do budowania relacji z dostawcą opartych na współpracy,
  • oszczędności, które natychmiast wpływają na rentowność przedsiębiorstwa.

  Oprogramowanie Epicor SRM oferuje zasięg, szybkość i kontrolę — wszystko to dostępne jest w jednym rozwiązaniu. Rozwiązania Epicor to większa kontrola nad tym, kto, co i kiedy kupuje. Dzięki niemu wszyscy będą mieli mniej pracy.