• Architektura zorientowana na usługi

  Podkreślenie słowa „usługa” w terminie „architektura zorientowana na usługi”

  Prawie każdy dostawca oprogramowania reklamuje swoje aplikacje jako oparte na architekturze zorientowanej na usługi (SOA). Jednak przyglądając się z bliska, można zauważyć, że nie wszystkie produkty reklamowane jako „SOA” są zorientowane na usługi. Firma Epicor® wybrała rzadziej uczęszczaną ścieżkę, oferując rozwiązania dla korporacji stworzone od podstaw za pomocą sprawdzonych procedur SOA.

  Czym naprawdę jest architektura zorientowana na usługi?

  SOA to podejście do tworzenia oprogramowania dla korporacji, które polega na rozbiciu procesów oprogramowania na usługi, które następnie są udostępniane i odkrywane za pośrednictwem Internetu. Każda usługa zapewnia funkcjonalność, którą można dostosować do potrzeb korporacji, ukrywając najważniejsze szczegóły dotyczące wdrożenia. Architektura SOA to odpowiedź na złożoność, sztywność i wady istniejących koncepcji projektowania procesów biznesowych, przepływu pracy i integracji aplikacji.

  Koncepcja architektury SOA firmy Epicor: Microsoft®.NET, usługi internetowe i standardowe języki

  Firma Epicor rozpoczęła od wykorzystania .NET, platformy firmy Microsoft do budowy i udostępniania aplikacji zawierających usługi internetowe. Wszystkie usługi internetowe korzystają z tego samego standardu Extensible Markup Language (XML), co znacznie ułatwia komunikację pomiędzy aplikacjami biznesowymi. Udostępniając warstwę merytoryczną w formie usług internetowych, firma Epicor umożliwia klientom tworzenie własnych reguł biznesowych, skuteczniejsze zarządzanie procesami biznesowymi i uzyskanie dostępu do systemu w dowolnym miejscu i czasie oraz w dowolny sposób. Te możliwości warto połączyć z rozwiązaniem Epicor Service Connect — narzędziem do koordynowania procesów biznesowych, które pozwala na definiowanie przepływu pracy z warstwy merytorycznej udostępnionej jako usługi internetowe, w celu stworzenia przepływu procesów produkcji na zamówienie, spełniających potrzeby każdego przedsiębiorstwa.

  Korzyści związane z architekturą SOA

  Architektura SOA może ułatwić integrację różnorodnych środowisk obecnych w wielu firmach. Ułatwia współpracę i wymianę informacji w obrębie firmy i z partnerami zewnętrznymi. Poprzez udostępnienie procesów biznesowych, architektura SOA pomaga przedsiębiorstwom skupić się na sposobach zwiększenia wydajności działań. Umożliwia także obsługę modelu biznesowego, który wykracza poza granice organizacyjne. Architektura SOA zwiększa wydajność współpracy, usprawnia kompleksowe procesy biznesowe i podwyższa efektywność operacyjną.

  Pozwala również dostosować procesy biznesowe do indywidualnych potrzeb bez modyfikowania kodu źródłowego. Dzięki temu dostosowanie procesów w systemach do potrzeb przedsiębiorstwa to kwestia konfiguracji, nie modyfikowania. Oznacza to, że w momencie, gdy oprogramowanie trzeba zaktualizować do nowej wersji, operację tę można przeprowadzić o wiele prościej, niż w sytuacji, gdy system trzeba dostosowywać na różnych etapach wdrożenia.

  Dodatkową korzyścią z architektury SOA jest możliwość usprawnienia procesów biznesowych, co z kolei pomaga zwiększyć sprawność zarządzania nimi. Architektura SOA zwiększa przejrzystość procesów biznesowych, dzięki czemu mogą być one dostosowane do rosnących potrzeb klientów związanych z krótszym czasem reakcji, przy jednoczesnym utrzymaniu wysokiej jakości i niezawodności. Jednak chyba najważniejsze jest to, że architektura SOA obniża stopień skomplikowania integracji pomiędzy aplikacjami i firmami, co znacznie obniża koszty i sprawia, że technologia zaczyna mieć znaczenie biznesowe.

  Firma Epicor oferuje kompletne rozwiązania SOA dla korporacji, które pomagają łączyć ludzi, procesy i aplikacje, tworząc elastyczne, przejrzyste i szybko reagujące przedsiębiorstwa.