• Systemy Epicor® dla małych firm

  Prawie każda nowa firma rozpoczyna od zarządzania na bardzo podstawowym poziomie. Jednakże firmy odnoszące sukcesy szybko wyrastają z systemów, z którymi zaczynały, i starają się znaleźć niedrogie, łatwe w obsłudze i perspektywiczne oprogramowanie do zarządzania. Uważamy, że Państwa firma zasługuje na rozwiązania i usługi najwyższej jakości, dostosowane do jej potrzeb.

  • Odpowiednie do możliwości budżetu. Potrzebne jest rozwiązanie modułowe, które można wdrażać stopniowo w zależności od potrzeb i osiągać jak najszybszy zwrot z inwestycji.
  • Dostosowane do infrastruktury informatycznej. Potrzebne są rozwiązania łatwe do wdrożenia, dostępne na żądanie lub zainstalowane na miejscu, które nie będą nadmiernie obciążać zasobów informatycznych firmy. Ponadto każde nowe rozwiązanie musi być konfigurowalne i skalowalne, tak aby zaspokajało długoterminowe potrzeby strategiczne.
  • Zapewniające kontakt z klientami i dostawcami. Potrzeba możliwości łatwej wymiany danych z klientami i partnerami z łańcucha dostaw, aby usprawnić komunikację i obsługę klientów.
  • Zwiększające produktywność. Wyeliminowanie zbędnych czynności i automatyzacja rutynowych procesów pozwoli dotrzymywać coraz bardziej napiętych terminów dostaw i zwiększać zyski.
  • Otwierające przed firmą nowe możliwości. Odpowiednie oprogramowanie może usprawnić operacje dzisiaj i ułatwić realizację długoterminowej strategii rozwoju w przyszłości.