• Zarządzanie sprzedażą

 • Podstawowym celem każdego przedsiębiorstwa jest wzrost dochodów. Niezależnie od tego, czy cel ten będzie osiągnięty poprzez pozyskanie nowych klientów, czy obsługę istniejących, rozbudowane narzędzie do zarządzania sprzedażą ma ogromne znaczenie. Automatyzacja sprzedaży (SFA) może zwiększyć możliwości powiększenia przychodów poprzez nakłonienie potencjalnych klientów do skorzystania z usług firmy i realizację możliwości przynoszących największe korzyści. Rozbudowane strategie SFA wspierają prewencyjną komunikację i sprawiają, że wszyscy pracownicy, którzy utrzymują kontakt z klientem, mają do swojej dyspozycji precyzyjne i kompletne informacje.

  Rozwiązania Epicor® do zarządzania sprzedażą mogą poprawić wydajność i efektywność zespołów sprzedaży. Wspierają członków zespołów w zarządzaniu możliwościami i automatyzacji zadań administracyjnych, dzięki czemu mogą oni się skupić na budowaniu trwałych i dochodowych relacji z klientami.

  Rozwiązania zaspokajające potrzeby biznesowe

  Oferty cenowe i zamówienia sprzedaży umożliwiają koordynację działań pomiędzy handlowcami, magazynami i zakładami, zespołami ds. transportu i księgowością, co ma ogromne znaczenie dla przedsiębiorstwa. Pozwalają one wydajnie zarządzać rozliczeniami, transportem, fakturowaniem i prowizjami. Rozwiązanie Epicor do zarządzania sprzedażą zapewnia narzędzia pozwalające na precyzyjną ocenę, usprawnianie cyklu od złożenia oferty cenowej do otrzymania gotówki, obliczanie wiarygodnych danych szacunkowych i podwyższanie jakości obsługi klienta.

  Dzięki usprawnieniu procesu sprzedaży — centralizacji dostępu do informacji o produktach, cenach, lejkach sprzedaży i klientach — przygotowanie zamówienia wymaga minimalnej liczby czynności. Rezultat to większa wydajność sprzedaży osiągnięta dzięki precyzji działań na etapie zapytania o ofertę cenową (RFQ) i przetwarzania zamówienia.

  Efektywne zarządzanie popytem

  Zarządzanie popytem dostosowane jest do współczesnych warunków biznesowych i spełnia wymogi transferu EDI (Electronic Data Interchange), pomagając przedsiębiorstwom w skróceniu czasu tworzenia planów i realizacji zaopatrzenia. Dzięki temu można szybciej reagować na zmiany i dostosować do nich procesy produkcyjne. Moduł zarządzania popytem tworzy kontrakty, które można połączyć z zamówieniami sprzedaży i wydaniami towaru, aby zaspokoić indywidualne potrzeby klienta związane z transportem.

  Rozwiązanie firmy Epicor do zarządzania sprzedażą wykracza daleko poza zarządzanie popytem i skupia się również na aspekcie realizacji za pośrednictwem bezpiecznych, wychodzących transakcji ASN (Advanced Ship Notice), które klienci muszą uzgodnić przy każdym transporcie. Poprzez przychodzące dokumenty EDI skumulowana łączna wartość oraz rzeczywista odebrana ilość jest elektronicznie przesyłana do uzgodnienia.

  Rozwiązania firmy Epicor do zarządzania sprzedażą oferują rozbudowane narzędzia SFA, które pozwalają udoskonalić proces od zamówienia do dostawy i zapewnić maksymalny poziom zadowolenia klientów.

 • Rozwiązania oferowane przez Epicor zostały zaprojektowane z myślą o specyficznych potrzebach globalnych przedsiębiorstw zorientowanych na dążenie do doskonałości. Klienci mogą lepiej zarządzać złożonymi procesami i skupiać się na swojej podstawowej działalności.

  Porozmawiaj z ekspertem »