• Automatyzacja usług doradczych

 • Profesjonaliści pracujący w branży usługowej zdają sobie sprawę ze znaczenia czasu oraz tego, w jaki sposób przekłada się on na wyniki finansowe przedsiębiorstwa. Czas poświęcony na przypisywanie pracowników do projektów można wykorzystać na rozbudowę bazy danych o klientach. Czas poświęcony na rozliczanie czasu i wydatków można przeznaczyć na maksymalne wykorzystanie rozliczanych godzin pracy. Przedsiębiorstwa zajmujące się usługami doradczymi odczuwają to obciążenie i poszukują bardziej nowatorskich systemów, które obniżą liczbę niewykorzystanych godzin pracy, usprawnią procesy i zwiększą ogólną wydajność. Firma Epicor® ma doświadczenie we wspieraniu przedsiębiorstw, które muszą stawić czoła wyzwaniom współczesnego, dynamicznego i konkurencyjnego środowiska.

  Rozwiązanie Epicor Professional Service Automation (PSA) oferuje o wiele więcej niż tradycyjne funkcje automatyzacji usług doradczych. Swoim zasięgiem obejmuje całą korporację i w rezultacie oferuje wiele korzyści wszystkim przedsiębiorstwom usługowym.

  Rozwiązania zaspokajające potrzeby biznesowe

  • Prewencyjne planowanie projektów i podejmowanie trafniejszych decyzji w oparciu o informacje, w szczególności podczas dostosowywania umiejętności i dostępności do potrzeb projektu
  • Bezproblemowe wprowadzanie czasu i wydatków wraz z możliwością przesłania i zatwierdzenia przez Internet oraz elastyczne tworzenie faktur i funkcje szczegółowego fakturowania elementów projektu
  • Minimalizowanie liczby niewykorzystanych godzin pracy, maksymalizowanie przychodów, skuteczniejsze planowanie projektów i zawieranie bardziej dochodowych transakcji, a także zwiększenie zadowolenia klientów i personelu
  • Śledzenie i dostęp do pełnego zarządzania kontaktami z klientami, od zarządzania możliwościami, do realizacji usługi, fakturowania i pomocy technicznej
  • Rozbudowane funkcje finansowe niezbędne w firmach usługowych, włącznie z rozliczaniem projektów
  • Podejmowanie trafniejszych decyzji za pomocą zintegrowanych narzędzi do analizy biznesowej Raporty obejmują wykorzystanie personelu, dochodowość i przychody według firmy, projektu i pracownika, jak również planowaną i rzeczywistą realizację projektu i raporty na temat brakujących harmonogramów
  • Wprowadzanie czasu i wydatków, zatwierdzanie i dostęp do ważnych informacji o projekcie, pracy w toku, należnościach oraz planowanej i rzeczywistej realizacji projektu w dowolnym miejscu i czasie
 • Rozwiązania oferowane przez Epicor zostały zaprojektowane z myślą o specyficznych potrzebach globalnych przedsiębiorstw zorientowanych na dążenie do doskonałości. Klienci mogą lepiej zarządzać złożonymi procesami i skupiać się na swojej podstawowej działalności.

  Porozmawiaj z ekspertem »