• Zarządzanie pakietem projektów

 • Organizacje działające w oparciu o projekty rzadko mogą pozwolić sobie na komfort zarządzania jednocześnie tylko jednym projektem. Projekty od zawsze istniały w środowisku konkurencyjnym, nie tylko pod względem codziennego zarządzania, ale również jeśli chodzi o wybór pomiędzy możliwościami inwestowania w konkurencyjne projekty. Zarządzanie pakietem projektów (PPM) to termin obejmujący różne podejścia do zarządzania projektami jako częścią większego pakietu. Większość narzędzi i metod zarządzania projektami polega na stworzeniu zestawu wartości, technik i technologii zapewniających przejrzystość i pewien stopień standaryzacji, który umożliwia firmom zarządzanie ewolucją projektów od etapu koncepcyjnego do ich zakończenia.

  Firma Epicor® oferuje narzędzia do zarządzania projektami zarówno w ramach oprogramowania, jak również poprzez dwukierunkową integrację z oprogramowaniem Microsoft Office Enterprise Project Management (EPM) oraz Project Portfolio Server (PPS).

  Rozwiązania zaspokajające potrzeby biznesowe

  • Zapewnienie przejrzystości kolejnych potencjalnych projektów za pomocą funkcji Opportunity Management
  • Przeprowadzanie analiz i tworzenie raportów na temat pakietu projektów zgodnie z rozmiarem i klasyfikacją projektu według wytycznych PMBOK
  • Użycie elastycznych dyrektyw zarządzania procesami biznesowymi w celu kontrolowania i zarządzania ewolucją projektów zgodnie z narzędziami do kontroli wewnętrznej
  • Zarządzanie realizowanym pozyskiwaniem zasobów dla całego pakietu projektów w jednostkach organizacyjnych
 • Rozwiązania oferowane przez Epicor zostały zaprojektowane z myślą o specyficznych potrzebach globalnych przedsiębiorstw zorientowanych na dążenie do doskonałości. Klienci mogą lepiej zarządzać złożonymi procesami i skupiać się na swojej podstawowej działalności.

  Porozmawiaj z ekspertem »