• Rozliczanie projektów

 • Przedsiębiorstwa, które działają w oparciu o projekty, muszą spełnić dodatkowe wymagania związane z rozliczaniem i raportowaniem finansowym, nie tylko ze względu na własne potrzeby, ale również ze względu na coraz bardziej uciążliwe przepisy prawne. Dla celów wewnętrznych rozliczanie projektu często wykracza poza granice organizacyjne i geograficzne, a zarządzanie współpracą między poszczególnymi zespołami zwiększa wymagania wobec elastycznego tworzenia raportów z realizacji projektów. Dodatkowe wymagania zwiększają złożoność projektów trwających od kilku dni lub tygodni do nawet kilku lat, w ciągu których budżety mogą być modyfikowane wiele razy. Poza powyższymi aspektami wewnętrznymi, dodatkowe problemy utrudniające rozliczanie projektów powoduje konieczność zapewnienia zgodności z przepisami prawnymi oraz przejrzystego rozliczania przychodów.

  Najtrudniejszym wyzwaniem jest spełnienie tych wszystkich różnorodnych wymagań za pomocą jednego systemu, przy minimalnych nakładach administracyjnych i maksymalnej elastyczności. Moduł Epicor® Project Accounting umożliwia przedsiębiorstwom działającym w oparciu o projekty przejęcie kontroli i wyeliminowanie zbędnych procesów administracyjnych i powiązanych z nimi kosztów, co pozwala zwiększyć wydajność i bezpośrednio przekłada się na wyniki finansowe.

  Rozwiązania zaspokajające potrzeby biznesowe

  • Obsługa szczegółowego planowania projektów oraz elastyczne rozliczanie finansowe za pomocą jednego punktu wprowadzania danych, rozbudowane funkcje umieszczania i modyfikowania danych w całym cyklu życia projektu, od oferty do rozliczenia gotówkowego
  • Uzyskanie pełnej przejrzystości całkowitych kosztów projektu bez względu na ich źródło — czas, wydatki i materiały, włącznie z kosztami poniesionymi i narastającymi, dniówkami i innymi płacami
  • Przedstawienie spójnego i przejrzystego rozliczania przychodów za pomocą reguł rozliczania przychodów, pulpitów i raportowania
  • Wykorzystanie zalet rozbudowanych funkcji przeznaczonych do obsługi wielu firm i wielu walut w środowisku międzynarodowym
  • Pełna elastyczność struktury podziału pracy (WBS) oraz wiele metod fakturowania, funkcje obsługujące waluty i klientów wraz ze zmianami w wybranych fazach i zadaniach, które w razie konieczności można wprowadzić
  • Śledzenie, porównywanie i raporty na temat budżetów, prognoz i szacowań do zakończenia (ETC) poprzez wielokrotne kontrole
 • Rozwiązania oferowane przez Epicor zostały zaprojektowane z myślą o specyficznych potrzebach globalnych przedsiębiorstw zorientowanych na dążenie do doskonałości. Klienci mogą lepiej zarządzać złożonymi procesami i skupiać się na swojej podstawowej działalności.

  Porozmawiaj z ekspertem »