• Zarządzanie produkcją

  • Rozwiązania firmy Epicor® do zarządzania produkcją oferują łatwe w obsłudze funkcje, zaspokajające potrzeby rozwijających się przedsiębiorstw zajmujących się produkcją na zamówienie i w trybie mieszanym. Firma Epicor zdaje sobie sprawę, że wiele firm produkcyjnych to skomplikowane organizmy, których nie można zakwalifikować do jakiejkolwiek kategorii. Wytwarzanie złożonych produktów i prostych, powtarzalnych wyrobów często realizowane jest równolegle. Producenci potrzebują wyjątkowo elastycznego i wszechstronnego oprogramowania, aby obsłużyć połączenie produkcji na zamówienie (MTO), konfiguracji na zamówienie (CTO), projektu na zamówienie (ETO) oraz produkcji na skład (MTS).

    Rozwiązania zaspokajające potrzeby biznesowe

    Niezależnie od tego, czy przedsiębiorstwo zajmuje się produkcją na zamówienie, konfiguracją na zamówienie, projektowaniem na zamówienie lub po prostu produkcją na skład, nasze rozwiązania do zarządzania produkcją zawierają kompletny zestaw funkcji do zarządzania i realizacji łańcucha dostaw oraz dystrybucji produktów. Wszystkie funkcje dostępne są w ramach jednej platformy biznesowej. Zgodnie z oczekiwaniami, rozwiązania do zarządzania produkcją firmy Epicor zawierają narzędzia do zaawansowanego zarządzania jakością, cyklem eksploatacji produktu (PLM) i danymi podstawowymi (MDM). Spełniają więc one wszystkie potrzeby związane z tym aspektem działalności przedsiębiorstwa.

    Rozwiązania do zarządzania produkcją firmy Epicor oparte są na prawdziwej architekturze zorientowanej na usługi (SOA) i umożliwiają realizację inicjatyw związanych z ciągłą wydajnością, łącznością na bieżąco i intuicyjną analizą danych biznesowych, od punktu sprzedaży po partnerów uczestniczących w łańcuchu dostaw. Umożliwiają one szybsze reagowanie na zmiany, które ma na celu ciągłe udoskonalanie obsługi klienta. Skalowalność, elastyczność i możliwość konfigurowania — warto zaufać firmie Epicor i wybrać pakiet do zarządzania produkcją, który oferuje nowoczesne podejście do doskonałości produkcyjnej.

  • Rozwiązania oferowane przez Epicor zostały zaprojektowane z myślą o specyficznych potrzebach globalnych przedsiębiorstw zorientowanych na dążenie do doskonałości. Klienci mogą lepiej zarządzać złożonymi procesami i skupiać się na swojej podstawowej działalności.

    Porozmawiaj z ekspertem »