• Planowanie i harmonogramowanie

 • Niezależnie od tego, czy firma zajmuje się świadczeniem usług, wytwarzaniem produktów, dystrybucją czy wszystkimi tymi działaniami, jej podstawową potrzebą jest narzędzie do precyzyjnego i elastycznego pozyskiwania zasobów, planowania i harmonogramowania.

  Firma Epicor® zdaje sobie sprawę, że potrzeby związane z planowaniem i harmonogramowaniem w korporacjach globalnych, jak również w przedsiębiorstwach działających w jednym lub wielu zakładach, są bardzo złożone. Dlatego oferuje im rozwiązania zapewniające większą przejrzystość operacyjną i kontrolę.

  Rozwiązania zaspokajające potrzeby biznesowe

  • Narzędzie do prognozowania i tworzenia głównego harmonogramu produkcji (MPS) umożliwia codzienną kontrolę, jak również długoterminowe planowanie, co pozwala skrócić czas realizacji zamówień i podejmować trafniejsze decyzje.
  • Funkcje planowania potrzeb materiałowych (MRP) pozwalają na bieżąco zarządzać podażą i popytem dzięki zsynchronizowaniu wymagań związanych z popytem określonym przez zamówienia klientów z prognozowaniem sytuacji w zakładzie produkcyjnym, magazynie lub w terenie.
  • Rozbudowane funkcje harmonogramowania oraz zaawansowanego planowania i harmonogramowania (APS) zawierają narzędzia wizualne wspomagające optymalizację wykorzystania zasobów, tworzenie harmonogramów w oparciu o wydajność, dostępność materiałów i zasobów zewnętrznych oraz zarządzanie zmianą.
  • Moduł zarządzania projektami wykorzystuje narzędzia do szczegółowego szacowania, planowania, harmonogramowania, kalkulacji kosztów i zarządzania logistyką łańcucha dostaw, które zapewniają pełną kontrolę i możliwości analizy (włącznie z analizą krzyżową) w przypadku każdego projektu.
  • Zarządzanie wieloma zakładami umożliwia obsługę dowolnej kombinacji wielu biur, zakładów i magazynów (lokalizacji) lub firm.

  Rozwiązania firmy Epicor do planowania i harmonogramowania oferują kompletny zestaw narzędzi zapewniających maksymalne wykorzystanie zasobów oraz optymalną wydajność i rentowność przedsiębiorstwa.

 • Rozwiązania oferowane przez Epicor zostały zaprojektowane z myślą o specyficznych potrzebach globalnych przedsiębiorstw zorientowanych na dążenie do doskonałości. Klienci mogą lepiej zarządzać złożonymi procesami i skupiać się na swojej podstawowej działalności.

  Porozmawiaj z ekspertem »