• Zarządzanie danymi produktów

 • System do zarządzania danymi produktów (PDM) pełni funkcję centralnego repozytorium wiedzy o historii produktów i procesów oraz wspiera integrację i wymianę danych pomiędzy wszystkimi użytkownikami biznesowymi, którzy mają kontakt z produktami — w tym z kierownikami projektów, inżynierami, handlowcami, zaopatrzeniowcami i zespołami ds. zapewnienia jakości.

  Firma Epicor® oferuje oprogramowanie dla producentów zarządzających informacjami w tradycyjny sposób za pomocą dokumentacji projektowej, marszrut produkcyjnych, zamówień zmian, zamówień sprzedaży i dokumentacji opisującej jakość, w ramach jednego rozwiązania wspólnego dla całego przedsiębiorstwa. System Epicor PDM obsługuje wszystkie aspekty cyklu eksploatacji produktu, jak również umożliwia przedsiębiorstwom kontrolę ogromnej liczby dokumentów elektronicznych, zapewniając współpracę w ramach całego łańcucha tworzenia wartości.

  Rozwiązania zaspokajające potrzeby biznesowe

  • Zarządzanie wykazem materiałów (BOM) obsługujące formaty części prostych, które rozpoznają materiały i składniki niezbędne do budowy gotowych części
  • Wielopoziomowe zarządzanie wykazem materiałów, obejmujące proste składniki i potrzeby materiałowe wraz z etapami wewnętrznych i zewnętrznych marszrut, zapewniające przejrzystość, planowanie, harmonogramowanie i rozliczanie kosztów końcowego montażu części
  • Szczegółowe marszruty zapewniające wydajniejszą obsługę planowania, harmonogramowania i kalkulacji kosztów produktów
  • Automatyczne przekazywanie zmian do hali produkcyjnej z wglądem w szczegóły produkcyjne ostatniej marszruty, standardy i zapotrzebowanie na zasoby
  • Pełna kontrola i zarządzanie zmianami projektowymi, wielokrotna kontrola produktów, zarządzanie przepływem prac projektowych oraz szczegółowa analiza kosztów produktów podczas projektowania
  • Moduł Product Lifecycle Management (PLM) oferuje centralne repozytorium wiedzy o historii procesów i produktów, które może współpracować z wieloma systemami wspomagającymi projektowanie (CAD)
  • Elastyczna i precyzyjna analiza kosztów produktu według poszczególnych klientów, części i zadań
  • Szybka konfiguracja wymiarowych produktów, które można dostosować do indywidualnych potrzeb za pomocą bezpośrednich pytań i odpowiedzi, dostępnych z poziomu oferty cenowej, zamówienia, zadania lub zlecenia wykonania pracy
 • Rozwiązania oferowane przez Epicor zostały zaprojektowane z myślą o specyficznych potrzebach globalnych przedsiębiorstw zorientowanych na dążenie do doskonałości. Klienci mogą lepiej zarządzać złożonymi procesami i skupiać się na swojej podstawowej działalności.

  Porozmawiaj z ekspertem »