• Systemy ERP dla firm średniej wielkości

 • Obecnie większość przedsiębiorstw średniej wielkości jest częścią łańcucha dostaw, który wymaga od nich elektronicznych narzędzi do zarządzania zamówieniami i uczestnictwa we wspólnym planowaniu i komunikacji on-line. Zbyt często jednak możliwości tych firm są ograniczone przez przestarzałe systemy, które po prostu nie pozwalają zapewnić odpowiedniego poziomu integracji łańcucha dostaw. Coraz częściej firmy te odkrywają, że efektywna rywalizacja z konkurencją wymaga od nich upodobnienia się do znacznie większego przedsiębiorstwa pod względem struktury i działań. W rzeczywistości potrzebują one zaawansowanego oprogramowania do zastosowań biznesowych, kompletnego wsparcia biznesowego oraz wyjątkowego poziomu przejrzystości.

  Mimo że firmy średniej wielkości potrzebują bardzo funkcjonalnych rozwiązań, nie dysponują takimi zasobami, jak większe przedsiębiorstwa. Dotyczy to szczególnie ograniczonej ilości zasobów, niewielkiego budżetu i konieczności zastosowania krótszego, bardziej realistycznego planu wdrożeniowego. Dodatkowe wyzwanie stanowi dynamicznie zmieniające się środowisko i dążenie do osiągnięcia szybkiego wzrostu.

  Firma Epicor® zdaje sobie sprawę z problemów, z jakimi borykają się przedsiębiorstwa średniej wielkości. Co więcej — oferuje rozwiązania ERP przeznaczone specjalnie dla nich. Nasze narzędzia zapewniają niski koszt posiadania i szybki zwrot z inwestycji. Zaspokajają również potrzeby związane z szybkim reagowaniem przedsiębiorstwa na zmiany.

  Rozwiązania zaspokajające potrzeby biznesowe

  Szybkie wdrożenie środowiska Microsoft .NET i technologii usług internetowych świadczy o zaangażowaniu firmy Epicor w tworzenie dostępnych cenowo rozwiązań. Adaptowalna architektura zorientowana na usługi (SOA) sprawia, że przedsiębiorstwa średniej wielkości mogą łatwiej i wydajniej dostosować do siebie posiadane systemy informatyczne i zasoby technologiczne. Dzięki temu mają możliwość szybszego reagowania na ciągle zmieniające się wymagania biznesowe.

  Nasze rozwiązania oparte są na solidnej technologii i zapewniają funkcjonalność, elastyczność i skalowalność niezbędną dla firm średniej wielkości. Dostarczamy kompletne rozwiązania, tak aby zaspokoiło ono wszystkie potrzeby związane z oprogramowaniem. Do wszystkich naszych rozwiązań świadczymy profesjonalne usługi oraz pomoc techniczną za pośrednictwem zespołów konsultingowych, które w elastyczny sposób mogą wdrożyć określone rozwiązanie.

  Na tej koncepcji firma Epicor oparła narzędzia przeznaczone specjalnie dla firm średniej wielkości. Od architektury technologii po projekt interfejsu użytkownika zapewniającego dostęp do opcji wdrożeniowych, oferowane rozwiązania są rozbudowane pod względem funkcjonalności, ale zapewniają niski całkowity koszt posiadania. Najnowsze niezależne badania przeprowadzone w przedsiębiorstwach średniej wielkości potwierdzają, że firma Epicor oferuje najniższy całkowity koszt posiadania systemu uwzględniając wszystkie koszty związane z oprogramowaniem, wdrożeniem i opieką serwisową na jednego użytkownika.

 • Rozwiązania oferowane przez Epicor zostały zaprojektowane z myślą o specyficznych potrzebach globalnych przedsiębiorstw zorientowanych na dążenie do doskonałości. Klienci mogą lepiej zarządzać złożonymi procesami i skupiać się na swojej podstawowej działalności.

  Porozmawiaj z ekspertem »