• Systemy Epicor® dla dużych firm

  Epicor rozumie potrzebę zarządzania firmą nie jako zbiorem niezależnych, luźno powiązanych jednostek, lecz jako jednym, globalnie zintegrowanym przedsiębiorstwem. Potrzebne są rozwiązania, które zwiększą elastyczność, a jednocześnie pozwolą wdrożyć spójne procesy biznesowe rozwiązujące problemy związane z wielkością i złożonością przedsiębiorstwa.

  • Zwiększenie elastyczności firmy i wzmocnienie marki. Niezbędne są: dostęp do informacji „uwięzionych” w poszczególnych jednostkach organizacyjnych, wykorzystanie kolektywnej wiedzy i wejście na rynek jako jedna firma. Trzeba skrócić przekazywanie informacji zwrotnych między działami zajmującymi się projektowaniem, produkcją i sprzedażą, tak aby produkty mogły być wprowadzane równocześnie na rynki na całym świecie.
  • Budowa trwałej, lecz elastycznej infrastruktury. Firmy istniejące od dłuższego czasu napotykają problemy wynikające z posiadania dużej infrastruktury z wieloma starszymi systemami. Potrzebne im jest zaawansowane oprogramowanie, które może zastąpić te starzejące się, rozproszone systemy. Inną możliwością jest duża elastyczność nowych rozwiązań, tak aby mogły one tworzyć pomost między starymi a nowymi systemami i zapewniały optymalny poziom operacji bieżących oraz realizację długoterminowych strategii.
  • Wykonywanie zadań we własnym zakresie, outsourcing lub offshoring. Należy mieć wybór sposobu wykonywania pracy — czy ma być ona wykonywana w firmie czy przez partnera zewnętrznego. Systemy zaplecza muszą ułatwiać podejmowanie takich decyzji, a następnie umożliwiać wykonywanie odpowiednich operacji bez względu na to, gdzie się znajdują.
  • Różne opcje wdrażania. Autonomia różnych jednostek organizacyjnych wynika z ich tradycji kulturowych, lokalizacji, historii, a czasem po prostu z charakteru działalności. Potrzebne są rozwiązania, które mogą być udostępniane na żądanie lub instalowane lokalnie, aby mogły zaspokajać zróżnicowane, specyficzne potrzeby poszczególnych jednostek przedsiębiorstwa.
  • Globalny rynek. Firmie jest potrzebne oprogramowanie biznesowe mogące obsługiwać pracowników, klientów i dostawców w różnych krajach. Musi ono zapewnić przestrzeganie przepisów na całym świecie i umożliwiać równoczesne wprowadzanie produktów i usług na światowe rynki.
  • Otwieranie przed firmą nowych możliwości.Odpowiednie oprogramowanie może usprawnić operacje dzisiaj i ułatwić realizację długoterminowej strategii rozwoju w przyszłości.