• Zarządzanie serwisem informatycznym

 • Awaria infrastruktury informatycznej może mieć duży wpływ na ciągłość przedsiębiorstwa, nie mówiąc już o jego wydajności. Coraz częściej od działów informatycznych oczekuje się dostosowania infrastruktury informatycznej do strategicznych celów i potrzeb biznesowych oraz zwiększenia wydajności i przejrzystości kosztów związanych z informatyką. Aby spełnić wszystkie te oczekiwania, kierownicy działów informatycznych potrzebują ustrukturyzowanych rozwiązań i jasnych wytycznych.

  Moduł IT Service Management (ITSM) pomaga osiągnąć cele biznesowe, oferując przedsiębiorstwu i działowi informatycznemu popularny zestaw sprawdzonych procedur i narzędzi.

  Moduł ITSM odgrywa również kluczową rolę w zarządzaniu zgodnością z przepisami. Wymogi i uwarunkowania prawne, takie jak SOX, BASEL II, COBIT, ISO/BS i HIPAA sprawiają, że przedsiębiorstwa muszą zapewnić przejrzystość i rzetelność procesów biznesowych oraz księgowości korporacyjnej. Moduł ITSM oferuje zestaw narzędzi do zarządzania, kontroli i eliminowania zagrożeń związanych ze świadczeniem usług informatycznych, pomagając przedsiębiorstwu osiągnąć zgodność z przepisami.

  Rozwiązania zaspokajające potrzeby biznesowe

  Rozwiązanie Epicor®ITSM oferuje rozbudowany zestaw funkcji do zarządzania usługami, obsługujący kluczowe procesy informatyczne określone w zaleceniach biblioteki ITIL w wersji 2 i 3. Rozwiązanie uzyskało certyfikat firmy Pink Elephant, potwierdzający zgodność z zaleceniami ITIL w zakresie:

  • zarządzania incydentami,
  • zarządzania problemami,
  • zarządzania zmianą,
  • zarządzania konfiguracją,
  • zarządzania poziomem usług.

  Sprawdzone procedury ITIL oraz rozwiązania Epicor ITSM oferują działom informatycznym nie tylko dostęp do wiedzy i doświadczenia osób, które stanęły przed tymi samymi wyzwaniami, ale również możliwość wydajnego zarządzania strategicznym wdrożeniem zasobów i aktywów informatycznych. Efekt końcowy to większa produktywność, bezproblemowe zarządzanie zmianą oraz wydajne usługi informatyczne.

 • Rozwiązania oferowane przez Epicor zostały zaprojektowane z myślą o specyficznych potrzebach globalnych przedsiębiorstw zorientowanych na dążenie do doskonałości. Klienci mogą lepiej zarządzać złożonymi procesami i skupiać się na swojej podstawowej działalności.

  Porozmawiaj z ekspertem »