• Architektura biznesowa Epicor ICE

 • W dzisiejszej globalnej gospodarce nic nie pozostaje długo bez zmian. Firmy muszą działać w szybkim tempie, występuje ostra konkurencja, zwiększają się wymagania. Aby nie dać się wyprzedzić konkurencji, przedsiębiorstwa powinny być przygotowane do szybkiego wdrażania procesów biznesowych uwzględniających zmieniające się trendy i zapotrzebowanie rynku. Technologie biznesowe przyszłości muszą być intuicyjne, zgodne z wymogami przepisów i wyjątkowo wydajne. W odpowiedzi na te wymagania firma Epicor opracowała nowe podejście do oprogramowania: architekturę biznesową Epicor ICE.

  Firma Epicor zdaje sobie sprawę, że wymagania dotyczące oprogramowania biznesowego zaczęły się zmieniać już w 2002 r., gdy wprowadziliśmy pierwsze aplikacje dla firm oparte w stu procentach na architekturze zorientowanej na usługi (SOA) i technologiach Microsoft .NET.

  Nasze wieloletnie doświadczenie w tworzeniu rozwiązań zbudowanych w architekturze SOA zaowocowało oddzieleniem technologii od warstwy biznesowej. Dzięki temu udało nam się stworzyć „odchudzone” i wydajne oprogramowanie, co z kolei zapewniło prężność, skalowalność i łatwość rozbudowy zgodnie z oczekiwaniami klientów. W ten sposób powstała architektura biznesowa Epicor Internet Component Environment (ICE).

  Wiemy, że sama architektura SOA to za mało, abyśmy mogli oferować oprogramowanie biznesowe, które zapewniłoby klientom osiąganie celów i utrzymywanie przewagi nad konkurencją. Epicor ICE stwarza nowe standardy w zakresie architektury biznesowej dzięki wykorzystywaniu społecznych i technicznych aspektów technologii Web 2.0. Takie rozwiązanie zaspokaja potrzeby użytkowników i firm, a jednocześnie może szybko reagować na zmiany.

  Epicor True SOA

  Podejście zorientowane na usługi umożliwia rozdzielenie złożonych problemów związanych z budową i działaniem systemów biznesowych. W architekturze SOA warstwa merytoryczna reprezentująca procesy realizowane przez oprogramowanie jest rozbita na wiele luźno powiązanych drobnych „usług biznesowych”, które są udostępniane w sieci za pośrednictwem usług internetowych. Każda usługa zapewnia funkcjonalność, którą można dostosować do potrzeb korporacji. Eksponując procesy biznesowe, SOA umożliwia ich usprawnienie, co z kolei przyczynia się do sprawniejszego zarządzania zmianami. Ponieważ w architekturze SOA procesy biznesowe są rozbite na łatwo dostępne i proste w obsłudze mniejsze funkcje, znacznie łatwiej jest uwzględniać w systemie reguły biznesowe.

  Architektura Epicor True SOA™ idzie o krok dalej, traktując całą warstwę merytoryczną, w tym klienta, jako „usługi biznesowe”. Dzięki tej architekturze wszystkie aplikacje korporacyjne Epicor nowej generacji mogą być obsługiwane przez system do zarządzania procesami biznesowymi(BPM) firmy Epicor oraz platformę Epicor Service Connect. Jednakże Epicor True SOA™ oferuje także platformę Epicor Everywhere™, wyjątkową technologię, która przechowuje całą warstwę merytoryczną odnoszącą się do klienta w postaci metadanych XML. Dzięki temu aplikacje firmy Epicor mogą działać jako klient inteligentny, klient internetowy lub mogą być uruchamiane na urządzeniach przenośnych, wszystko to za pomocą tego samego kodu źródłowego.

  Epicor ICE, wraz z narzędziami produkcyjnymi firmy Epicor, takimi jak Epicor Portal, Epicor Service Connect i Epicor Information Worker, oraz aplikacjami korporacyjnymi nowej generacji firmy Epicor, umożliwia dynamiczną realizację procesów biznesowych w oparciu o współpracę oraz zwiększa elastyczność, użyteczność i skalowalność systemu. Epicor ICE ułatwia firmom obniżanie kosztów, poprawę wykorzystania sprzętu, optymalizację infrastruktury i zwiększenie dostępności serwerów.

  Dzięki architekturze Epicor ICE firmy dysponują zaawansowaną, zgodną ze standardami platformą umożliwiającą niedrogą integrację i poprawę sprawności, która oferuje znaczne zwiększenie produktywności użytkowników i szybki zwrot z inwestycji.

  Epicor ICE — fundament aplikacji korporacyjnych nowej generacji.

  • Elastyczna, niezawodna technologia pozwalająca ściśle zharmonizować procesy biznesowe z infrastrukturą informatyczną
  • Prosta integracja
  • Wyjątkowa elastyczność
  • Większe możliwości użytkowników
  • Bardzo duża skalowalność
  • Znakomita wydajność
  • Dostęp z dowolnego miejsca i wysoka dostępność
  • Rygorystyczne zabezpieczenia
  • Łatwość współpracy
 • Rozwiązania oferowane przez Epicor zostały zaprojektowane z myślą o specyficznych potrzebach globalnych przedsiębiorstw zorientowanych na dążenie do doskonałości. Klienci mogą lepiej zarządzać złożonymi procesami i skupiać się na swojej podstawowej działalności.

  Porozmawiaj z ekspertem »