• Zarządzanie kapitałem ludzkim

 • Zarządzanie kapitałem ludzkim (HCM) odnosi się do rozwiązań, które spójnie zarządzają najcenniejszym składnikiem majątku każdego przedsiębiorstwa, czyli pracownikami, na poziomie strategicznym.

  Obecnie rozwiązania HCM wykraczają poza zakres obowiązków działu kadr i płac oraz funkcje systemów zarządzania zasobami ludzkimi (HRMS), oferując narzędzia do zarządzania i zapewniania rozwoju utalentowanym pracownikom na skalę globalną — na poziomie strategicznym i przy niskich kosztach.

  Rozwiązania Epicor® HCM zawierają oprogramowanie obsługujące wszystkie funkcje powiązane z pracownikami, bez względu na to, czy struktura firmy jest rozproszona czy scentralizowana. Umożliwia to firmom zarządzanie geograficznie rozproszonym personelem w sposób globalny, zapewniając obsługę różnych lokalnych list płac i zgodność z przepisami dotyczącymi raportowania.

  Rozwiązania zaspokajające potrzeby biznesowe

  Firma Epicor oferuje rozbudowany pakiet elastycznego i konfigurowalnego oprogramowania do zarządzania zasobami ludzkimi, płacami oraz rozwojem pracowników, który:

  • oferuje większą całkowitą wartość biznesową poprzez usprawnienie zarządzania wszystkimi kwestiami dotyczącymi pracownika,
  • zarządza procesem rekrutacji i pozyskiwania zasobów, szkoleniami, programami socjalnymi i wydajnością,
  • zapewnia wszystkim pracownikom dostęp do wielu informacji i porad poprzez samoobsługowy interfejs,
  • zwiększa wydajność operacyjną, pozwalając wszystkim pracownikom skupić się na najważniejszych celach działalności firmy,
  • dostarcza rozbudowane narzędzia do analizy danych biznesowych umożliwiające strategiczną analizę kluczowych trendów biznesowych, dzięki czemu można lepiej planować i podejmować trafne decyzje w oparciu o dostępne informacje.

  Rozwiązania Epicor HCM pomagają wykorzystać maksymalny potencjał pracowników — najważniejszego składnika majątku przedsiębiorstwa, zapewniając im szybką i skuteczną pomoc.

  Firma Epicor obsługuje klientów w ponad 150 krajach, dlatego wie, co jest niezbędne do obsługi i zarządzania zasobami ludzkimi na skalę globalną.

 • Rozwiązania oferowane przez Epicor zostały zaprojektowane z myślą o specyficznych potrzebach globalnych przedsiębiorstw zorientowanych na dążenie do doskonałości. Klienci mogą lepiej zarządzać złożonymi procesami i skupiać się na swojej podstawowej działalności.

  Porozmawiaj z ekspertem »