• Globalne zarządzanie przedsiębiorstwem

 • Rozwój firm oraz przejęcia innych podmiotów sprawiają, że coraz więcej firm boryka się z problemami zarządzania wieloma jednostkami biznesowymi. Muszą one brać pod uwagę koszty i korzyści związane z centralizacją lub rozproszeniem kontroli operacyjnej, zwiększeniem przejrzystości w skali całego przedsiębiorstwa, wzmocnieniem zarządzania korporacyjnym łańcuchem dostaw i konsolidacją zarządzania finansami. Rozwiązanie Epicor® Global Business Management jest wystarczająco elastyczne i zaawansowane, aby rozwijać się wraz z przedsiębiorstwem, bez względu na stopień jego rozproszenia.

  Rozwiązania zaspokajające potrzeby biznesowe

  Epicor Global Business Management umożliwia zarządzanie rozproszonym przedsiębiorstwem jako całością bez względy na stosowane w nim technologie informatyczne.

  • Epicor Multicompany Management umożliwia właściwą i bezpieczną obsługę i niezbędną konsolidację wszystkich jednostek organizacyjnych. Obsługa handlu pomiędzy tymi firmami oraz centralizacja zakupów, prognozowania i kredytowania tworzą prawdziwie zwirtualizowane przedsiębiorstwo.
  • Epicor Multicompany Deployment umożliwia bezproblemowe wdrożenie rozwiązania na jednym serwerze i jednej bazie danych lub na wielu bazach danych i serwerach na całym świecie.
  • Epicor Multisite Management obsługuje scentralizowaną księgowość i zakupy, a jednocześnie umożliwia rozdzielenie produkcji i dystrybucji.
  • Epicor Multilingual Management ułatwia wzrost firmy dzięki obsłudze języka danego kraju, w tym wielu języków w jednej instancji oraz pełnej obsłudze kodowania Unicode i dwubajtowego.
  • Epicor Master Data Management (MDM) pozwala zagwarantować, że dane z wielu firm i ośrodków spełniają wymagania przepisów prawnych oraz zapewnia spójność niezbędną przy rozproszonych operacjach w czasie rzeczywistym. Zwiększa to zadowolenie klientów, efektywność operacyjną i wydajność przedsiębiorstwa.

  Bez względu na rodzaj działalności biznesowej Epicor obsługuje główne dane oraz funkcje transakcji pomiędzy systemami i jednostkami. Obejmuje to klientów, dostawców, części, zamówienia pomiędzy firmami, przelewy i dostawy pomiędzy zakładami i hurtowniami. Epicor umożliwia realizowanie tych scenariuszy w obrębie jednej aplikacji, która jest elastyczna i może się rozrastać wraz z rozwojem firmy. Epicor Global Business Management udostępnia przedsiębiorstwom i instytucjom podstawowe narzędzia niezbędne do przekazywania spójnych informacji.

 • Rozwiązania oferowane przez Epicor zostały zaprojektowane z myślą o specyficznych potrzebach globalnych przedsiębiorstw zorientowanych na dążenie do doskonałości. Klienci mogą lepiej zarządzać złożonymi procesami i skupiać się na swojej podstawowej działalności.

  Porozmawiaj z ekspertem »