• Systemy Epicor dla firm średniej wielkości

 • Epicor® zdaje sobie sprawę, że firmy średniej wielkości osiągają sukcesy, oferując nowe, innowacyjne produkty i usługi. Firma musi być elastyczna, tak aby mogła szybko reagować na zmiany technologii i zapotrzebowanie rynku. Dojrzewanie branż obsługiwanych przez te firmy sprawia, że aby utrzymać przewagę nad konkurencją, muszą one obniżać koszty, lepiej obsługiwać klientów i usprawniać procedury biznesowe.

  Epicor uważa, że firmy średniej wielkości często borykają się z tymi samymi problemami, co większe przedsiębiorstwa, ale mają bardziej ograniczone zasoby. Konieczna jest okresowa ocena pozycji firmy i jej partnerów z łańcucha dostaw w stosunku do konkurencji, tak aby firma mogła szybko reagować na zmiany sytuacji i rozwój rynku.

  • Zwiększenie zysków firmy. Zakupione oprogramowanie musi dawać szybki i stały zwrot z inwestycji oraz ułatwiać eliminowanie niewydolności, optymalizowanie operacji i zwiększanie opłacalności.
  • Poprawa jakości produktów. Poziom jakości musi spełniać wymagania klientów, a troska o wysoką jakość powinna być wpajana wszystkim pracownikom. Oprogramowanie biznesowe musi wspierać realizację strategii firmy i umożliwiać stosowanie najlepszych praktyk postępowania.
  • Rozszerzenie współpracy z klientami i dostawcami. Pełna integracja i efektywność łańcucha dostaw wymaga znajomości planów produkcyjnych klienta i udziału na odpowiednim poziomie w projektowaniu produktów. Podobnie dostawcy, aby mogli wypełniać swoje zobowiązania wobec firmy, muszą mieć bezpieczny, ściśle kontrolowany dostęp do jej informacji.
  • Zarządzanie kontaktami z klientem i ich zacieśnianie. Firma powinna dobrze znać swoich klientów na wszystkich poziomach struktury organizacyjnej i uwzględniać ich specyficzne potrzeby występujące na poszczególnych poziomach.
  • Działanie w skali globalnej. Firmie jest potrzebne oprogramowanie biznesowe mogące obsługiwać pracowników, klientów i dostawców w różnych krajach. Musi ono zapewnić przestrzeganie przepisów na całym świecie i umożliwiać równoczesne wprowadzanie produktów i usług na światowe rynki.
  • Otwieranie przed firmą nowych możliwości. Odpowiednie oprogramowanie może usprawnić operacje dzisiaj i ułatwić realizację długoterminowej strategii rozwoju w przyszłości.
 • Rozwiązania oferowane przez Epicor zostały zaprojektowane z myślą o specyficznych potrzebach globalnych przedsiębiorstw zorientowanych na dążenie do doskonałości. Klienci mogą lepiej zarządzać złożonymi procesami i skupiać się na swojej podstawowej działalności.

  Porozmawiaj z ekspertem »